Teknoloji Çağı

0
60

Teknoloji, insan hayatının gelişmesine katkıda bulunan bir araçtır. Gelişen teknoloji hayatı değiştirdiği gibi kolaylaştırmaktadır. Hangi alanda yenilikler varsa, o alanda ve diğer alanlara yansıyan, hızlı bir gelişim gözlenmektedir. Teknolojik gelişmelerin yaşandığı ulaşım, iletişim, elektronik cihazlar ve internet kullanımı, tarım, turizm, sanayi alanlarında ilerlemenin önünü açmıştır.

Ulaşım araçlarının gelişmesi, hızlı ulaşımı sağlayarak gelişmelerin hızla yayılmasına ve insanların zaman kazanmasına sebep olmuştur. İletişim alanında, mobil cihazların ve android özellikli telefonların yaygınlaşması öğrenmeyi kolaylaştırmış, zamandan tasarruf sağlamış ve tüm sektörlerde ara hizmetleri azaltmıştır. Elektronik cihazların gelişmesi, tarım, sanayi sektöründe işlerin kolayca yapılmasını, zamandan ve işgücünden tasarrufu beraberinde getirmiştir. Bu gibi sebepler, teknolojinin gelişiminin ne kadar önemli olduğunu bize yeteri kadar anlatmaktadır. Teknolojik gelişmelerin altında ezilmemek için, çevre kirliliği, işsizlik gibi sorunlara da çare bulmak gerekir. Toplumların geleceğe güvenle bakabilmeleri, devlet, vatandaş ilişkisine bağlıdır. Devlet desteği sağlanarak, bu sorunlar giderilirse, teknoloji hayatımıza değer katacaktır.

İleri düzey teknolojiye sahip ülkelerin, ekonomik askeri ve siyasi alanda güçlü olduğu görülmektedir. Genel bir çıkarımda bulunmak gerekirse, teknoloji para demektir, para ise güç.
Ülkemiz de son yıllarda yapılan sanayi, milli güvenlik araçları, milli hava araçları çalışmaları geç kalınmış bir çalışmadır. ancak buna da şükür diyerek durmaksızın ağır sanayi ve ileri teknoloji hamleleri yapmamız gerekiyor. Gelişmiş bir ülke olacaksak iş gücünü azaltan makine teknolojisine önem vermemiz gerekecek. Yol Baraj yaptığımız yeter artık, elbette yola baraja kaldırıma da ihtiyaç var ancak teknolojik gelişmeye daha çok ihtiyaç var.

Uzay Çağında teknoloji alanında ülkemiz nerede dersek, daha aşılması gereken çok yol var. Siyasi, askeri ekonomik anlamada dışa bağımlıktan kurtulmak istiyorsak bu işin başı teknoloji. Bu alanda klasik yapı ve zihniyetten uzak yenlikçi bir anlayışla ilerleme sağlanmalıdır. İşin ehli insanlar iş başına getirilmeli, gerekli destekler verilmelidir. Yurt dışı ağzıyla konuşan, başaramayız, yapamayız Türkler yaptıysa zaten bozuktur mantalitesini yıkmak gerekiyor öncelikle.

Daha gelişmiş teknolojiye kavuşmak ümidiyle…