NASIL BİR BELEDİYECİLİK?

0
98

Halkı, sağ-sol, laiklik-şeriat ikilemine sıkıştırmayan; halka, demokrasi, özgürlük, eşitlik ve adaletten yana seçenekler sunan belediyeciliği,

Toplumsal dinamikleri esas alan; yerel dernekleri, hemşeri derneklerini, meslek kuruluş ve odalarını önemseyen belediyeciliği,

Yaşanan krizin nedeni olan, insanı yoksullaştıran ve doğayı tahrip eden, neo liberal piyasa politikalar yerine insan ve çevreyi esas alan belediyeciliği,

Halkın kendisi ve çevresiyle ilgili konularda doğrudan yönetime katılımını sağlayan; halka söz, yetki ve karar kanallarını açan belediyeciliği,

Aklın ve bilimin ışığında halkın çok kültürlülüğünü ve renkliliğini yeniden inşa eden, birlikte ve bir arada yaşama ve dayanışma kültürünü yeşerten belediyeciliği,

Halkın sorunlarına sahip çıkan ve çözümler üreten toplumcu belediyeciliği,

Yoksullara yardımı kişilerin vicdanına terketmeyen, sağ elin verdiğini sol ele göstermeyen, insanlık onurunu gözeten, sosyal kurumları oluşturan ve kalıcı kılan belediyeciliği,

Evimize, yardımlarla değil emeğimizle götürdüğümüz kent belediyeciliğini,

Halk yoksullaşırken, yönetenleri ve çevresini zenginleştirmeyen belediyeciliği,

Kentimizi evden işe, işten eve gidilen yalıtılmış ve yalnızlaştırılmış yaşamlardan kurtaran; eğitim, kültür, eğlence ve dinlence mekanları sunan belediyeciliği,

Kentin tam ortasında; arabaların arasına sıkıştığımız, karşıdan karşıya geçmediğimiz, köprü ve geçitlerini çıkıp inmekten yorgun kaldığımız araç öncelikli anlayış yerine yayayı önceleyen kent belediyeciliğini,

Kenti araç işgalinden kurtaran, gezip dolaşabileceğimiz, rahat nefes alabileceğimiz alanları oluşturan kent belediyeciliğini,

Gökyüzünün beton binalardan görünmez hale geldiği, yeşil alanların gittikçe yok edildiği, akan derelerin ve çayların kurutulduğu kenti kurtarmayı kendine dert edinen belediyeciliği,

Kamusal iş ve hizmetleri piyasa ihale eden değil, kamu anlayışıyla yürüten belediyeciliği,

               İ S T İ Y O R U Z .

Evet biz bu kentte;

Doğduğumuz yerde doymak istiyoruz.

Evimize ekmeğimizi, emeğimizle götürmek istiyoruz.

Sokakta gördüklerimizle selamlaşarak güvenle dolaşmak istiyoruz.

Çocuğumuzun, kendimizin rahatça ulaşabileceği sağlık, kültür ve eğitim hizmetleri olsun istiyoruz.

Toplum, çevre ve demokratik duyarlılığı olan bir belediye olsun istiyoruz.

Çevremizle ve kendimizle ilgili konularda;

Sözümüz olsun istiyoruz,

Yetkimiz olsun istiyoruz.

Karar vermek istiyoruz.

İnsanca yaşamak istiyoruz.

Nasıl gerçekleşir;

·           Toplumda kent bilici geliştirilir ve bilinç örgütlenirse,

·           Halkın, yaşlıların, gençlerin, çocukların, engellilerin, kent yönetimine katılımını sağlayan mekanizmalar oluşturulursa,

·           Muhtarlar katılım konusunda daha etkin hale getirilirse,

·           Mahalle ve sokak örgütlenmeleri oluşturulur, semt meclisleri kurulursa,

·           Kent konseylerine işlerlik kazandırılırsa,

·           Kent planlaması, kentsel tarım, mimarlık ve benzeri konularda ilgili meslek odaları ile birlikte karar verilirse,

·           Sivil toplum kuruluşları ile kurumsal düzeyde ilişkiler kurulursa ve danışma kuralları oluşturulursa,

·           Belediye hizmetleri açık ve şeffaf hale getirilirse,

·           Genel ve yerel meclis üyelerinin belirlenmesi ve nitelikli kadroların seçiminde, ahbap ve çavuş ilişkileri yerine danışma kurullarının önerileri dikkate alınan katılımcı ve demokratik olunursa,

·           Halk talep ettiğinde, yapılan talebe uyup görevi iade eden bir yönetim anlayışı benimsenirse,

Yüzü topluma ve çevreye dönük, yaşadığımız kente karşı sorumlu, kültürümüze ve sanata saygılı, katılımcılığı ve demokrasiyi içine sindiren bir belediyecilik gerçekleşir diyoruz.

HAZIRLAYAN : İBRAHİM AKGÜL ( ÇINAR KADINLARI SİYASET DANIŞMANI )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here