Ankara Şehir Gazetesi

Eğitim lideri Güler Yıldırım Öztürk Eğitimde lider olmanın ayrıcalıklarını anlattı.

Eğitim lideri Güler Yıldırım Öztürk  Eğitimde lider olmanın ayrıcalıklarını anlattı.
02 Nisan 2021 - 8:00

“BAŞARI , EĞİTİM LİDERİ OLABİLMEKTEN GEÇER”

Eğitimde başarı , eğitimin temel unsurları içinde yer alan okul çalışanları ve çevresinin doğru yönlendirilmesiyle sağlanabileceğini açıklayan Eğitim lideri Güler Yıldırım Öztürk Eğitimde lider olmanın ayrıcalıklarını anlattı.

Güler Yıldırım Öztürk, Eğitim liderliğinin temel dayanağının öğretimin istenilen yönde geliştirilmesi olduğunu ve Bu liderlik yaklaşımında okul çevresinin tamamen öğretime yönelik ve üretken bir çevre olarak düzenlenmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Güler Yıldırım Öztürk, Kendisine tanımlanan Eğitim liderliğinin , öğrenciyi merkeze alan, okulun misyonunu tanımlama, eğitim programı ve öğretimi yönetme, olumlu bir okul iklimi geliştirme gibi işlevler ve bunlarla ilgili görevlerden meydana gelen bir liderlik türü olduğunu anlattı.

Eğitimde liderliğin kendisini yetki, görev, yürütme ve etki ile belli ettiğini ifade eden eğitimci lider Güler Yıldırım Öztürk, “Günümüz eğitim liderleri, her şeyden önce bilgili ve çok yönlü olmak zorundadır. Lider yönetici eğitimci girişimciliğin ne olduğunu ve ne olması gerektiğini birbirinden ayırabilen ve sorumluluğundaki madde ve insan kaynaklarını olması gerektiği şekilde kullanabilen yöneticidir.” açıklamasında bulundu.
Eğitim lideri olan bir okul yöneticisinden neler beklendiğini açıklayan Öztürk , yeni öğretim stratejilerini denemeye, öğretmenleri cesaretlendirmeyi bilmeye, personel niteliğini ve yeni programları geliştirmeye, yanlış personel tutumlarını değiştirmeye yatkın ve bilinçli olmaları beklenir “ açıklamasında bulundu.

Günümüz kurum müdürlerinin, tüm bunları yerine getirebilmeleri için müdür olduğu kadar eğitim lideri olmaları gerektiğini anlatan Güler Yıldırım Öztürk, kendisi gibi
Eğitim liderlerinin, yapılacak işlerin teknik özelliklerine vakıf olmaları, insanlarla nasıl etkili bir biçimde çalışılabileceğini bilmeleri, okulla ilgili yasa, yönetmeli, yönetim süreç ve uygulamaları konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları ve ayrıca öğretim programının içeriği, değerlendirmesi ve geliştirilmesi konularında da bilgi sahibi ve üretken olmaları gerektiğini dile getirdi.
Eğitim lideri olabilen bir kurum müdürünün , öğretmen ve öğrencilerin okula bağlanmasını sağlayarak okul kültürünün oluşumunda önemli rol oynadığını açıklayan Öztürk “Yaşanan hızlı değişim sürecine ayak uydurabilmek ve gelişimi sağlayabilmek için okul müdürlerimizin geleneksel yönetim anlayışını terk ederek, kurumlarında istikrarlı bir denge sağlayarak, düzeni ve düzensizlikleri idare edebilmeleri, geleceği görebilmeleri için değişimin aktif uygulayıcısı olarak ifade edebileceğimiz birer eğitim lideri olmalıdırlar (Öztaş, 2010). Eğitim lideri olan okul müdürü, esas görevlerinin farkında olmalı; okulun amaçlarını yorumlamalı, öğretmenleri sınıflarında ziyaret etmeli, onlara rehberlik yapmalı, destek olmalı, öğretimin kesintiye uğramaması için önlemler almalı ve onları denetleyip geliştirmelidir” açıklamasını yaptı.

Bir eğitim lideri;
1. Bütün paydaşlar tarafından paylaşılan ve desteklenen bir öğrenme vizyonu geliştirip uygulayarak,
2. Öğrencilerin öğrenmesine ve personelin mesleki gelişimine olanak sağlayan bir okul kültürünü ve öğretim programını oluşturup destekleyerek,
3. Örgütü, eylemleri ve kaynakları güvenli, etkili ve etkin bir öğrenme ortamı oluşturmak için kullanarak,
4. Hem çalışanlar hem de okul çevresi ile iş birliği yaparak,
5. Bütünlük, adalet ve etik değerler çerçevesinde hareket ederek ve
6. Politik, sosyal, ekonomik, yasal ve kültürel bağlamı kavrayarak her bir öğrencinin başarısını arttırır

“Ayrıca, Eğitim liderleri aynı zamanda değişim sürecinin dinamiklerini anlamalıdır. Başarılı okullar, sınıflarında ve yönetimlerinde değişim sürecinde gelişen engellerin üstesinden gelebilen liderlere sahiptirler. Eğitim liderleri, değişime olan direnmeyi anlayabilmeli ve üstesinden gelebilmeli ve eğitimcilerin üzerinde etki kurabilmelidir. Eğitim liderleri, başarılı bir değişim için gerekli beceri, istek ve bilgiyi analiz edip ve buna çevresini cesaretlendirmelidir.”
Eğitim lideri, değişim sürecini iyileştirme ve ilerleme sağlanacak bir deneyim olarak kabul etmelidir.İyi bir eğitim lideri başarılı değişim için şu önerilerde göz önünde bulundurulmalıdır :

Okul gelişim sürecine başlamaya hazır olduğunuzda, uzmanlardan yararlanın

Geçmiş değişim deneyimlerini inceleyin

Yönetim, rehberlik, arşivleme ve diğer değişim süreçlerinden bilgi edinin

Müdürlerin, öğretmenlerin, ebeveynlerin, öğrencilerin rollerini öğrenin

Liderlerin lideri olarak, yüksek beklentilere girin
Değişim sürecini desteklemek için iş birliği içinde bir çalışma kültürü ve uzlaşma sağlayın
Öğrenci öğrenimini geliştirmek için öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayın
Kaynakları artırmak için sivil toplum kuruluşları, sosyal servisler, iş çevreleri ve ebeveynlerle ortaklık sağlayın
Eğitim ve öğretimi geliştirmek için çeşitli programlar seçin, öğrenmede yüksek başarı ortamı oluşturun
Öğrenci öğreniminde yeni yaklaşımlar geliştirin
Başarıyı kutlamak için çeşitli yöntemler kullanın

FOTO GALERİ