Ankara Şehir Gazetesi

YÖK’ten yeni enstitü: Soykırım ve insanlık suçları araştırılacak

YÖK’ten yeni enstitü: Soykırım ve insanlık suçları araştırılacak
24 Mayıs 2021 - 7:31

Yükseköğretim Kurulu, “Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü” kurulması için çalışma başlattı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), enstitünün, bu alanda belirli kriterleri taşıdığını değerlendirdiği bir üniversitede kurulmasını planlıyor.
Enstitüde, sadece Ermenilerle ilgili asılsız soykırım iddialarına ilişkin değil, aynı zamanda Amerika’dan Afrika’ya, Asya’dan Avrupa’ya kadar dünyanın her neresinde olursa olsun insanlığa karşı işlenen suçlara ilişkin araştırmaların da gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
Sürgün etme, dillerini değiştirme, asimilasyona tabi tutma…
YÖK yetkilileri, emperyalist devletlerin tarihin çeşitli dönemlerinde giriştikleri soykırım ya da insanlık suçu kavramı çerçevesinde değerlendirilebilecek uygulamalarının, kimi coğrafyalarda halen devam ettiğini anlattı.
Yetkililer, insanlık tarihinin bu emperyalist ülkelerin işgal ettikleri ve sömürdükleri topraklarda yaşayan halkların egemenlik haklarını yok sayma, onları katletme, sürgün etme, dillerini değiştirme, asimilasyona tabi tutma, dini yaşayışlarına müdahale etme ve onlara gaddarca davranma gibi pek çoğu insanlık suçu oluşturan politikalarına tanıklık ettiğine dikkat çekti.
Araştırmaların sonuçları raporlanacak
Dünyanın neresinde olursa olsun bu ülkelerin geçmişte veya halihazırda işlediği suçlar, kurulacak enstitü bünyesinde bilim ve hukuk düzleminde akademik bir üslupla ele alınacak.
Araştırmaların sonuçları ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşılmak üzere raporlanacak.
Talep eden ülkelere bilimsel destek
Raporlandırmaların yanı sıra lisansüstü düzeyde akademik faaliyetlerin de sürdürüleceği enstitüde, baskı ve zulme maruz kalan ülkelere de talep edilmesi halinde gerekli bilimsel destek verilecek.
Yabancı bilim insanları da görev alacak
Uluslararası boyutta araştırmalara imza atması hedeflenen enstitüde sadece Türk akademisyenler ve araştırmacıların değil aynı zamanda yabancı bilim insanlarının da görev alması planlanıyor.
Belirlenecek bir üniversite bünyesinde kurulacak Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü, insan kaynağı açısından YÖK tarafından desteklenecek, kapsamına denk çeşitlilikte bir akademik yapılanmaya kavuşturulacak.
YÖK 100/2000 Doktora Projesi’ndeki insan kaynağı da bu enstitüye katkı sağlayacak.
Üniversite belirleme çalışmaları
Araştırmaları ve çalışmaları disiplinlerarası bir mahiyet taşıması dolayısıyla Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsünün hangi yükseköğretim kurumu çatısı altında kurulacağına ilişkin en doğru kararı verebilmek için çalışmalar sürüyor.
Enstitünün kurulacağı yükseköğretim kurumunun insan kaynağı bakımından yeterli olması, yani kurumsal liyakat ve ehliyet özel önem taşıyor. Bu alanda yeterliliği önde olan üniversiteler YÖK tarafından bilgilendirilerek, enstitünün kendilerinde kurulmasını talep etmeleri halinde konu ve alana ilişkin yeterlilikleri hakkında Yükseköğretim Yürütme Kuruluna sunum yapmak üzere YÖK’e davet edildi.
Enstitünün hangi yükseköğretim kurumunun çatısı altında kurulacağına, 27 Mayıs Perşembe yapılacak sunumların neticesinde karar verilecek.

FOTO GALERİ