Ankara Şehir Gazetesi

ERKEK VE ŞİDDET

ERKEK VE ŞİDDET
01 Haziran 2021 - 10:57

Kadına şiddet! Hayvana şiddet! Doğaya şiddet!…
Şiddet, şiddet, şiddet!
Erkek egemenliğinin olduğu her yerde illa ki bir şiddet söz konusu maalesef (tecavüz, taciz, dayak, psikolojik baskı vb…)
Peki,erkeklerin(istisnaları bu genelleme içine almıyorum) içlerindeki bu şiddet duygusunun merkezinde yatan, onu bu davranışa iten asıl sebep nedir?
Yetiştirilme tarzları mı? Aldıkları ya da alamadıkları eğitim mi?
Yoksa, tüm tek tanrılı dinlerde olduğu gibi erkek hakimiyetinin egemen olması mıdır altında yatan sebep? Çünkü bu dinlerin var olduğu topraklarda yaşayan toplumlar, erkeğin üstün tutulduğu ataerkil bir sistemle yönetilmekteydi. (Ve ne yazık ki günümüz modern dünyasında bile hala ataerkil düzen varlığını sürdürmeye devam etmektedir.)
Tabii ki din denen olgunun illa ki bir etkisi vardır. Ama bu da tek başına bir sebep sayılamaz. Çünkü o zaman Ateistler melek gibi olurdu 🙂
Neden erkek üstünlüğü? Neden erkek egemenliği?
Yoksa, bütün bunların altında yatan sebep; Adem’in Havva’dan önce yaratılmış olması inancı mıdır? Erkeği ( kendince), üstün kılan düşüncenin kaynağı burada mı gizlidir?
Peki, asıl sebep nedir? Ne zaman bitecek bu şiddet? Ne zaman erkekler, kendileri dışında ki canlıların yaşama hakkına saygı duyacak?
Ne yazık ki tıpkı binlerce yıl öncesinde olduğu gibi gelecek yıllarda da gerek içinde yaşadığı toplumun örf ve adetlerinden, gerek yetiştirme tarzından ve gerekse dinin dayattığı söylemlerin etkisinde kalan erkek; egemenliğini sürdürmeye, egosunu yüceltmeye ve içindeki şiddet eğiliminin etkisi ile can yakmaya, hayat karartmaya devam edecektir.
Boşanmak istedi diye,
Çocuk ağladı diye,
Yemek biraz geç pisti, sofra geç kuruldu diye,
Evde biraz toz var diye,
Anlaşamadı diye,
Mini etek giydi diye,
Saçına şekil vermek istedi diye,
Çalışıp, işinde kariyer yapmak istedi diye,
Biraz geç vakitte yalnız başına sokakta kaldı diye,
Kocasının ihtiyaçlarını gideremedi diye,
Sebepsiz güldü diye, ….daha sayamadığım nice sebepsiz nedenler yüzünden hala binlerce kadın dayak yiyor, şiddete uğruyor, hayatından oluyor.
Her şey eğitim ile düzelecek diyoruz. Peki, binlerce yıldır alınan bu eğitimler neden olumlu bir sonuç ortaya koymuyor? Neden erkek, hala kendisi dışındaki canlılara her türlü şiddeti uygulamaya, kendisi dışında ki başka hayatlara saygı göstermemeye devam ediyor? Demek ki çözüm tek başına eğitimle düzelmiyor. Belki de çözüm yetiştirme tarzlarındadır. Erkek çocukları kız çocuklarından farklı olarak pofpoflanmadan, şımartılmadan, paşam, ağam, aslanım gibi sıfatları kondurmadan, erkek işi kadın işi diye kız çocuklarından ayrıştırmadan, her konuda kız çocuklarıyla bir tutularak yetiştirilirse sonuç farklı olur diye düşünüyorum. Kendinin diğer canlılardan bir farkı olmadığını bilerek yetişen erkek, elbette ki başka canlıların hayatına da saygı duyar. Bu durumda işin ucu yine gelip kadına dayanıyor. Acaba kadınlar kendi elleriyle mi besleyip büyütüyorlar bu şiddet duygusunu?

Serpil Topçuoğlu Kayadibi

FOTO GALERİ