Ankara Şehir Gazetesi

Ankara Türkümüz Misket’in hikayesi

Ankara Türkümüz Misket’in hikayesi
02 Haziran 2021 - 12:28

Türkülerimiz candır. Çağıl çağıl akan duygulardan
alır kaynağını. Benliğimizi, özümüzü, kültürümüzü,
anlatır. Her yöresel türkümüzün mutlaka
bir hikayesi vardır.
Ankara’mın Misket türküsünün hikaysini çok
merak edip araştırmıştım. Oyun havası ama hüzün
dolu da bir hikayesi var.
Hikaye şöyle:
Misket aslında bir elma ağacı türüdür; bodur,
kırmızı elmaları olan bir ağaçtır. Türküye ve
güzeller güzeli bir kıza isim olmuş bu isimden
yola çıkarak, bir Ankara türküsünü anlatalım…
Kızın ismi Hayriye’dir. Ganizadelerin ufacık
tefecik kızının ismidir. Hayriye her gün evlerinin
önündeki elma ağacının üzerine çıkar, oradan
sevdiği Osman Efenin yolunu gözler. Osman
Efe de o ağacın adını koyar, bu deli dolu
kızın ismini. Misket der ona. Osman Efe de yakışıklı
burma bıyıklı bir delikanlıdır, o da sevdalıdır
Hayriye’ye.
Yörenin ünlü ağalarından birisi olan Kır Ağa
da vurgundur Hayriye’ye. Bir çeşme başı vurgunudur
o. Hayriye’ye bir çeşme başında vurulur
ve haber salar Hayriye’nin babasına. Babası
zengin ağaya kızını vermeye taraf olur, ne
de olsa zengin, hali vakti yerindedir. Kızı rahat
edecek, kendisi de böylece hatırlı biriyle akraba
olacaktır.
Hayriye’ye durumu anlatırlar ama Hayriye
direnir isyan eder babasına, “Ölürüm de varmam”
der Kır Ağa’ya.
Hayriye akşamı zor eder bunu sevdiğine
anlatmak, ondan yardım istemek için. Sonunda
sokağın başında atının üzerinde Osman belirir,
Hayriye hemen misket ağacının üzerine tırmanır.
Bahçenin önünden geçerken durumu fısıldar
ona. “Beni Kır Ağa’ya verecekler” der.
Osman Efe çılgına döner hemen haber
gönderir Kır Ağa’ya. “Kendisini sever sayarım,
mert biri bellerim. Yolumdan çekilsin, sonu iyi
olmaz, sevdiğime yan gözle bakmasın” der.
Bu haber karşısında Kır Ağa’da deliye döner.
O da der ki; “Demek dünkü çocuk bana
kafa tutuyor, kendine güveniyorsa karşıma çıksın”
diye haber gönderir.
Sonun da şöyle bir karar alırlar. Kıran kırana
bir kavga sonunda sağ kalan misketi alacaktır.
Belirlenen günde karşı karşıya gelirler, bıçaklar
çekilir. Osman Efe yiğit delikanlı, kavgada
Kır Ağa’yı zorlar. Mert bir adam olan Kır Ağa
bu yağız delikanlıya kıyamaz, onun cengaver
halinden etkilenir ve der ki;
“Benimle böylesine boy ölçüşen yiğide, ben
kıyamam. Koç olacak kuzuya bıçak çekemem.
Vur bıçağını bağrıma. Misket senin olsun”
Osman Efe önce şaşırır, sonra oda bıçağını
yere atar ve koşup ellerine sarılır Kır Ağa’nın.
Kavga böyle sonlanır. Misket, yani Hayriye
ağacın üzerinde Osman için dua ederek beklerken,
kalabalığın yaklaştığını görür, Kır Ağa
önde, Osman görünürlerde yoktur. Durumu
yanlış anlar, gözü kararır, fenalaşır ve elma ağacından
yere düşer ve ölür! Kalabalık yaklaşıp
durumu görünce, Osman feryat fi gan sevdiğinin
üzerine kapanır. Çare yok Hayriye yani Misketi
ölmüştür.
Osman Efe perişan terk ediyor oraları ve bu
hikayeyi gören ve duyanlar onun adına türküler
ağıtlar yakarlar, hikayesi de dilden dile dolanmaya
devam eder, günümüze kadar gelir.
MİSKET
Güvercin uçuverdi
Kanadın açıverdi
Elin oğlu değil mi
Sevdi de kaçıverdi
A benim aslan yarim
Duvara yaslan yarim
Duvar cefa götürmez
Sineme yaslan yarim
Güvercinim uyur mu
Çağırsam uyanır mı
Yar orada ben burda
Buna can dayanır mı
A benim hacı yarim
Başımın tacı yarim
Eller bana acımaz
Sen bari acı yarim
Caminin müezzini yok
İçinin düzeni yok
Çok memleketler gezdim
Misget’ten güzeli yok
Daracık daracık sokaklar
Misget şeker topaklar
Pul pul olsun dökülsün
Seni öpen dudaklar
Caminin ezan vakti
İçinin düzen vakti
Ben Misget’i yitirdim
Sonbahar gazel vakti
Gökte yıldız sayılmaz
Çiğ yumurta soyulmaz
Üçer avrat almayan
Hiç erkekten sayılmaz
(alıntı)

FOTO GALERİ