REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ankara Şehir Gazetesi

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

HOSGÖRÜ MEDENİYETİ OSMANLI DEVLETİ

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
HOSGÖRÜ MEDENİYETİ OSMANLI DEVLETİ
02 Haziran 2021 - 13:42
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Toplumlar içinde hoşgörü deyince hiç kuskusuz
birlikte bir arada yasama sanatının en güzel
şeklini Osmanlı Devleti’nin hoşgörü anlayısında
görmek mumkundur. Osmanlı hoşgörüyü devlet
sistemi içinde görerek, Osmanlı Devleti, sınırları
içinde yaşayan çeşitli din ve ırktan milletlerin ve
etnik grupların hiçbir zaman dilini ve dinini değiştirmeye
teşebbüs etmemiştir. Orta Avrupa’ya kadar
Balkanlarda, Orta Doğu ve Kafkaslarda Osmanlı
Devletinin hakimiyetinde yaşayan otuz farklı millet
ve bunları teşkil eden etnik gruplar Osmanlı himayesi
ve hoşgörüsü sayesinde altı asır varlıklarını devam
ettirmişlerdir.
Osmanlı devleti’ndeki imparatorluk algısı fetihlerle
olgunlaşmıştır.İmparatorluk kavramı Osmanlılar
için Avrupa tarihindeki gibi, “emperyal”(yayılmacı)
veya “sömürgeci” manasında değil, insan ve toplum
yapısı üzerinde hiçbir zaman asimele çalışmaları
yapılmaksızın takip ettiği cihanşümul(evrensel)
siyaset, merkezi idaresi ve saltanat sisteminden dolayı
“Devlet-İ Aliyye”nin(büyük devlet) karşılığı olarak
kullanılanılan bir kavramdır aslında.
Osmanlı devlet sisteminin ana yapısı İslam
Dini’nin esaslarını teskil etmektedir.Dolayısıyla Osmanlı’daki
“millet” kelimesi Arapça’daki anlamı ile
dini bir topluluğu ifade eden bir kavram olarak görülüp,
Osmanlı hakimiyeti altındaki grupların din ve
mezhep esasına göre yönetilmeleri durumu millet
sistemini oluturmustur. Daha açık bir ifadeyle millet
kavramı, Irki ve etnik bir yapıyı değil, dini bir aidiyeti
ifade etmistir.
Osmanlı Devleti’ni çağdaslarından ayıran en
önemli özellikte, toplumun yapısında mevcut olan
ümmetin asli unsuru Müslüman’lığın din ve vicdan
özgürlüğünün yanında, diğer Hiristiyan ve Yahudi
olan grupların zimmet ehli konumunda din ve vicdan
özgürlüklerini bağımsız bir sekilde yaşamalarıdır.
Büyük bir medeniyetin mirasçısı olan Osmanlı
sahip olduğu inanç ve kültürel değerlerini “diğeri
yada öteki” olan ile paylasma cömertliğini göstermis
yegane bir devlettir.Hatta diğeri olarak görmeksizin
gayrimüslümlerin din ve vicdan özgürlüğü,
can,mal ve ırzları daima güvence altına alınmış ve
korunmuştur. Osmanlı tebaası olarak anılan milletin
içinde yer alan Türk’ler askerlik ile vazifelendirilirken
, toplum içinde en zengin dediğimiz işlerle gayrimüslümler
meşgul olmuştur. Ticaret, kuyumculuk
gibi .., müslümanlardan daha zengin yaşamı gayrimüslümlerin
yaşadığı Osmanlı kaynaklarında da
görülmektedir. Öyleki gayrimüslümlerin cephede
kendi dindaşları ile savaşmaları istenilmediğinden
askere alınmamalarındaki bu etken aslında tüm insanlığa
karşı gösterilmiş bir hoşgörü örneğidir. Yabancı
tarihçiler makalelerinde Osmanlı Devleti’nin
feth ettiği topraklardaki gayrimüslümleri müslümanlaştırma
gibi zorlamaya dair bir çabalarının olmadığını
belirtmislerdir. Hatta Orhan Bey zamanında
yönetimde Hiristiyan olanların görevlendirildiği tarih
kaynaklarında sabittir. Bunun en önemli nedeni
de Kuran-I Kerim Ali İmran süresi 119.ayettir. “
Ehl-i Kitap’tan öylesi vardır ki; Allah’a, size indirilene
ve kendilerine indirilene inanırlar. Allah’tan korkarlar.
Allah’ın ayetlerini az bir paha karşılığında satmazlar.
Bunların, Rableri katında ecirleri vardır. Şüphesiz
ki Allah, hesabı çabuk görendir. Ayetini rehber
edinmeleridir.
Nitekim İslam dinin de “senin dinin sana benim
denim bana “anlayışı nedeni ile kimseye zorlama
yapılmadığı, hatta Tövbe süresi 60. Ayette zekat
verilecek kimselerden biride” kalpleri islama ısındırılacak
olanlar “olarak sayılmaktadır. Dayanağımız
olan bu kuran ayeti bizim gayrimüslümlere bakışımızı
daha iyi anlatmaktadır. Osmanlı, müslümalığı
yaşayarak, davranışları ile göstererek dönem itibari
ile Hiristiyan olanların zamanla müslüman olmalarına
vesile olmuşlardır.
İlber Ortaylı’ya göre millet sistemi içinde yer alan
bireyin azınlık muamelesi görmediğini, dolayısıyla
azınlık psikolojisine sahip olmadığını söylemektedir.
Bu önemli bir bilgidir çünkü Osmanlı gayrimüslimi,
azınlık olarak görülmediğinden,azınlık psikolojisi
altında ezilmemistir. Ve hiç bir zaman modern
toplum olarak görülen Avrupa daki azınlığın davranış
biçimine de sahip olmamıstır. Böylece bu fertlerin
kimlik ispatı gibi asimilasyona uğrama korkuları
ve bunun getirdiği çatışmacı tutum ve kaos durumu
Osmanlı millet fertlerinde söz konusu olmamıştır. Ta
ki Fransız ihtilali’nin çok uluslu devletleri etkisi altına
alana kadar. Hatta bu Milliyetçilik akımının en son
etkilendiği topraklar Osmanlı topraklarıdır. Fransız
ihtilali’nin kıvılcımlarının en son osmanlı topraklarına
sıçramasını anlamak için 1453 ‘e dönmek gerekir.
Haçlı seferlerinden ve Batı’dan gelen latinlerin
mezaliminden çeken toplumun durumunu en iyi
bilen Doğu Roma İmparatoru megadükü Loukas
Notaras’ın İstanbul’un fethi için söylediği:” Türklerin
sarığı latinlerin külahından evladır.” Sözü Osmanlı
adeletini ve hogörüsünü çok net anlatmaktadır.
Fransa’da doğup Amerika Birleşik Devletlerinde
gelişen Milliyetçilik kavramı aslında Sosyolojik gözlemlerle
değil de daha çok fi lozofl arın bilgileri çerçevesinde
yapılan değerlendirmeler neticesinde
ortaya çıkan bu millet kavramı, modern-seküler
dünyaya ait bir kavram olup,Fıransız İhtilali’nin tesiri
ile Avrupa’da yeni bir sosyo-politik güç haline gelerek,
çok uluslu milletleri etkisi altına almıştır.Irk, anadil,
vatandaslık gibi kavramların birbiri ile mutabakatları
sağlanamadığından çok uluslu devlet yapısı
olan devletler tarihi ile modern kavramları harmanlamayı
ve kendi yapılarına uygun bir sistem üzerine
devletlerini inşa etmek yerine, bu kavramlardan birini
seçme zorunluluğunda kalmışlardır.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
FOTO GALERİ

Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz ve Kaynak Gösterilmeden Bilgiler Kopyalanamaz. @Ankara Şehir Gazetesi

hack forumwarezwebmaster forumuhack haberhack forumhack forum