Ankara Şehir Gazetesi

Kentsel Dönüşümde Sosyal Etki

Kentsel Dönüşümde Sosyal Etki
02 Haziran 2021 - 12:40

Kent nüfusuna bağlı olarak kentlerimizde
ileriye dönük yapılaşmaya dair projeler
geliştirilmektedir. Projeler genellikle belediyeler
tarafından ortaya konulmuş olsa
da girişimciler de müteahhitler de devreye
girebilmektedir.
Böylece kentsel dönüşüm dediğimiz
uygulamalarla özellikle eski ve çarpık olan
yapılaşmalar ortadan kaldırılarak kentin
daha yeni ve modern bir görünüşe kavuşması
hedefl enmektedir. Burada en önemlisi
kentsel dönüşüm projelerinin profesyonel
tecrübe ile ve çevre bilinci olan
kişiler tarafından ortaya konulmasıdır.
Yaşam tarzı ve teknoloji değiştikçe
mekanlarda değişikliğe uğruyor. Artık
apartman tipolojilerinin de değiştiğini görüyoruz.
Sokak ve mahalle yaşamları kayboluyor,
site yaşamı yaygınlaşıyor. Oysa
bu değişikler insan doğasını çok da mutlu
eden değişiklikler değil. Mahalle yaşamı
kimliklerini kaybettikçe geçmişin izlerini
ve kültürümüzü oluşturan bazı ögeleri de
kaybediyoruz. Bu değişikliğe bağlı olarak
sosyal profi l de değişime uğruyor.
Kentsel dönüşüm de de çok benzer etkiler
görüyoruz. Değişime uğrayan bölgelerden
gelenler ve gidenler, gidip de gelmeyenler,
dönüp de mutlu olmayanlarla
dolu kentsel dönüşümlerimiz. Binayı dönüştürünce
sosyal etkiyi değiştirebiliyor
muyuz?
Tabii ki hayır!
Yapılacak her bir değişim adı ne olursa
olsun sosyal bir etki yaratır. Kentsel dönüşümde
insanların yerlerini değişmesini minimum
düzeyde tutmak gerekirken, haklar
mümkün olduğunca korunmalı derken
kiracılara ne olacağı konusunda “bana
ne” diye düşünen bir zihniyeti görüyoruz.
Oysa sorunları çözebilmek için önce tahlil
etmeyi bilmeliyiz. Hastalığın adını doğru
koymadan tedavisini uygulayamayız. Şu
an doğrudan tedaviye geçtik binaları dönüştürüyoruz
ama başka hastalıklara neden
oluyoruz. Yeni nesil artık geçmişin izlerini
kaybediyor.
Bu uygulamalardan en çok mağdur
olan da 60 yaş ve üzeri . Ömrünün nerede
ise büyük bir kısmını geçirmiş olduğu
yerlerin yıkılmasını görmesi bu kişilerde
olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Bu
durum küçümsenmemeli rehabilitasyon
çalışmaları yapılmalı ve bu sorunların aşılması
hedefl enmelidir.
Kaybettiklerimizin farkında mıyız?
Dönüşüm projesi yapılırken halka, mahallede
yaşayanlara işin başında danışılmalı,
tartışmalı ne istediklerini ne istemediklerini
ya da neyi neden istediklerini
anlamalıyız. Mal sahibi geliştirici ilişkisinde
iletişim öne çıkmalı, tarafl ar empati kurabilmeli
ve toplumsal uzlaşma sağlanmadan
hiçbir işe girilmemeli.
Kısacası bir dönüşüm projesine sosyal
etki araştırması yapmadan ve uzlaşmaları
sağlamadan başlanmamalı. Tarafl ar ortak
paydada buluşmak için örgütlenmeli ama
empati de kurabilmeli. Bunları gerçekleştirirsek
de kuşkusuz herkesin sorunu çözülemez
belki, ama müşterek menfaatler ve
asgari uzlaşma ortamları yaratılabilir.
Kentsel dönüşümlerde ilgili ekstra bir
çalışma yapılmamışsa bu yeni yapılaşmanın
kent dokusunda faydasından çok
zararı olur. Bu çok üzücüdür ki genellikle
yeni yerleşim alanı oluşturulması için yeşil
alanların seyreltilmesi yoluna gidilmektedir.
Bu açıdan bakılınca kentsel dönüşüm
uygulandığı pek çok alanda belediyelerin
bu konuya müdahale etmemesi çevre
adına maalesef zarar verici bir durumdur.
Oysa şu anda kentleri kaybediyoruz
“Ne kazanıyoruz” “Kaybettiklerimize değer
mi” sorularını kimse sormuyor. Her şeyimiz
maddiyat üzerine kurulu hale geldi.
Ancak bu yüzden kültürümüzü ve sosyal
değerlerimizin hızla kaybediyoruz.
Kısacası ‘kentsel dönüşüm’, ‘dönüşüm’
‘bina bazlı dönüşüm’ adına ne diyorsak
diyelim, mutlaka sosyal etkiye duyarlı
projeler geliştirmeliyiz.
Sağlıklı bir kent yaşamı için mekanları
sürdürülebilir kılmak ve insanlar için tasarlamak
dan başka bir seçeneğimiz yok.

FOTO GALERİ