Ankara Şehir Gazetesi

OKUDUĞUNU ANLAMAK ÜZERİNE

OKUDUĞUNU ANLAMAK ÜZERİNE
02 Haziran 2021 - 12:21

Okuma ve okuduğunu anlama, insanların ömür boyu kullanacakları
ve sürekli geliştirilmesi gereken temel becerilerdir. Yapılan
araştırmalar, bu becerilerini kullanmayan ve geliştirmeyen bireylerin
yaşam boyu her alanda diğer bireylere oranla başarısız olduğunu
ortaya koymuştur.
Okuduğunu ve dinlediğini anlama becerisi kazanmış öğrencilerin,
ulusal ya da uluslararası sınavlarda daha başarılı olduğu,
sözcük dağarcığı gelişmiş öğrencilerin daha etkili iletişim kurduğu
çeşitli araştırmalarla ortaya konmuştur.
Okuduğunu anlama ise, “Ön bilgileri kullanarak metinlerde verilmek
istenilen düşünceleri çözmek ve bunlara anlam yüklemektir.”
Bu düşüncelerden yola çıkılarak anlamanın üst düzeyde olabilmesi
için gelişmiş bir okumanın olması gerekmektedir..
Bu sebeple okulumuzdaki okuma anlama çalışmalarını iyileştirmek
adına , okulumuzda bir kitap okuma odası açarak , çocukların
ev ortamının sıcaklığında, kendi seçtikleri kitapları okumalarını
hedefl iyoruz.
Ülkemizdeki Türkçe öğretim programı öğretmenlere ve öğrencilere
okuduğunu anlama becerilerini geliştirici yöntem ve teknikler
sunmaktadır; özellikle birinci kademedeki pek çok öğrencinin
okuduğunu anlama problemi çektiği görülmektedir.( Yılmaz 2008)
Bu durumda okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi için
öğretmen ve öğrencilerin bu beceriyi geliştirecek ortam sağlanması
gerekmektedir.
Bunun yanında okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi
için aynı zamanda sağlam bir kelime hazinesi de olmalıdır. Buradan
yola çıkılarak okuma ve anlama becerilerinin basit beceriler
olmadığı ve basit etkinliklerle kolay kolay kazandırılamayacağı
ortaya çıkmaktadır . Bu çalışmada okuma ve okuduğunu anlama
becerilerinin geliştirilmesinde nereden başlanacağının belirlenmesinde
durum tespiti yapılmakta ve bu durum öğretmen görüşleri
ile desteklenmektedir.
Yapılan araştırmalara göre Türk halkı günde 6 saatini televizyona,
3 saatini ise internete ayırırken kitap okumaya ise yılda 6
saat vakit ayırıyor. Yine araştırmalar gösteriyor ki AB ülkelerinde
%21 olan kitap okuma oranı Türkiye ‘de sadece %0,01 ‘dir. UNESCO
( Birleşmiş Milletler Eğitim , Bilim ve Kültür Kurumu) dünyadaki
okuma alışkanlıkları raporuna göre Türkiye , kitap okuma oranında
dünya ülkeleri arasında 86’ncı sırada Gambiya, Fildişi Cumhuriyeti
gibi Afrika ülkeleri ile birlikte yer alıyor.
Okulumuzdaki öğrencilerin bazılarının yanlış (hece ekleme,
kelime atlama vb) okudukları, okumayı sevmedikleri, okuduklarını
anlamadıkları, hayal güçlerinin eksik olması, kelime hazinesinin
yetersiz olması, kendini ifade edememesi gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır.
Bütün bu sebeplerden dolayı öğretmenler olarak
bir slogan belirledik
“ÇOK OKUYAN, İYİ ANLAR”

FOTO GALERİ