Ankara Şehir Gazetesi

SANDIK ODASI

SANDIK ODASI
02 Haziran 2021 - 12:07

Anayurdumuz Anadolu şehirlerinde, kasabalarında,
köylerinde, dağlarında, ovalarında; tatlı bir
rüzgar esintisi gibi dolaşabilmek için, tarihin tozlu
sayfalarını aralamaya devam edelim kaldığımız
yerden sevgili okurlar…
Batılı coğrafyacıların çoğu zaman Küçük Asya
(Asie Mineure) dedikleri Anadolu, aslında ‘güneşin
doğduğu yer’ anlamına gelen Anatalos’tan gelmektedir.
Türkçe’de ‘yurt-barınak’ anlamı taşıyan
‘tol’ kelimesi, Anadolu’nun ana sevgisiyle eşdeğer
kutsal yurdu olarak kabul edilmesine sebep olmuştur
tarih sayfalarına baktığımızda.
Tarihi hazineleri, eski eserleri, folklor zenginlikleri,
doğa güzellikleriyle, her an yeniden keşfedilmeye
hazır bir ülkedir bu topraklar. Açılmamış sayfaları,
duyulmamış sözleri, derlenmemiş türküleri,
hikayeleri, masalları, destanları, bilinmeyen ozanları
ile bitmez tükenmez bir söz yumağıdır Anadolu.
Yönümüzü Ankara’nın güneybatısında, şimdiki
Polatlı ilçesinin 15-20 km. kuzeybatısında, vaktiyle
büyük bir şehir olan Gordiyon’a çevirelim ve hep
birlikte dinleyelim bize fısıldayacaklarını…
Frigler’in merkezi Gordiyon şehri, Sakarya’nın
batı kesimindeki yamaçlar üzerinde, bugünkü Yassıhüyük
Köyü’nün bulunduğu yerde kurulmuştur.
Etrafı kalın surlarla çevrili şehrin adil, babacan,
merhametli kralı bir gün ölüverir. Halkı asıl üzen ölmesi
değil, tahtın boş kalmasıdır. Kahinler ve şehrin
ileri gelenleri toplanır, uzun uzun düşündükten
sonra bir çare bulurlar. Ertesi sabah güneş doğarken
şehre ilk gelen, kapısından ilk giren kişi kral
olacaktır.
Kale burçlarından merakla sabahın olmasını
bekleyen halk, uzaklarda toz bulutunun belirmesiyle
heyecana kapılır. Kendilerine kral bu kişi, hiç
tanımadıkları, adını, sanını hiç bilmedikleri ilahi bir
yabancıdır belki de. Toz bulutu yaklaştıkça, gelen
yolcu da seçilmeye başlar. Belli ki köye arpa-buğday
cinsinden birşey getiren yaşlı bir köylüdür.
Kapıdan içeriye girdiği anda ‘Yaşasın Kral’ sesleriyle
şaşkınlığa düşen ihtiyarcık, kendisiyle alay
edldiğini sanır ama başkahinin yanına gelerek,
önünde saygıyla eğildiğini görünce işin ciddiyetini
anlar. Gordius adındaki bu köylü, boş kalan Frigya
Krallığının tahtına oturur ve oturur oturmaz da kendisini
şehre getiren kağnısını, boyunduruğu ile birlikte
tapınağına hediye eder. Fakat kağnının ağaç
oku, boyunduruğa öyle bir kördüğümle bağlanır
ki, bunu çözecek insanın yalnız Anadolu’ya değil
Asya’ya da hakim olacağı inancı yayılır.
Köylü Kral Gordius’un adı şehrin adı olur bu
kez…
Gordius şehri demek olan Gordiyum ya da
Gordiyon, Kördüğüm olarak da adlandırılır. Oğlu
Midas’ın zamanında bile bu kördüğümü çözemezler.
Sonunda Büyük İskender, ordusuyla Asya seferine
çıktığında Gordion şehrine gelir. Kahinler ona,
tapınaktaki kağnıyla boyunduruğunu göstererek,
düğümü çözenin Asya’ya hakim olacağını söylerler.
Genç İskender, düğümü şöyle bir yoklar, çözemeyeceğini
anlayınca belinden kılıcını çeker ve
düğümü ikiye ayırır. Ondan sonra ordusuna Asya
emrini verir.
Anadolu tarihine ışık tutmaya devam eden Gordiyon
şehrindeki çalışmalar, efsanelerle dolu geçmişimizi
bugün bile hala aydınlatmaktadır.
Dün ne olduğunu bilmek; bugünümüzü ve yarınımıza
ait düğümü çözebilmek için elimizde olan
tek gerçek. Hoşgörünün, sevginin birlikte yoğrulduğu
bu topraklarda doğup, büyümek ve yaşıyor
olmak bu kördüğümü çözmeye yetecek kadar
güçlü bir değer sanırım. Bu yüzden bir sonraki hikayemize
kadar hoşçakalın demiyorum, sevgiyle
kalın…

FOTO GALERİ