Ankara Şehir Gazetesi

SEKTÖR DESTEK BEKLİYOR

SEKTÖR DESTEK BEKLİYOR
02 Haziran 2021 - 12:17

Dünyayı saran ve ülkemiz için de tehlike arz
eden COVID-19 virüsü nedeni ile Başta Ülkemizde
olmak üzere vefat eden tüm vatandaşlara
Allahtan rahmet, hastanelerde tedavi olan
hastalarımıza da Yüce Allah tan acil şifalar diliyorum.
COVID-19 un Ülkemize açtığı zararları kamuoyu
tarafından biliniyor. Bu zararların önlenmesi
ve açılan yaraların bir an önce sarılması
en büyük isteğimizdir. Ayrıca bu salgın virüsünün
Ülkemizden gitmesi de Yüce Allah’tan duamızdır.
Bizde Araç Kiralamacıları Konfederasyonu
Yönetimi olarak Ben Genel Başkan Asım Kızmaz
başkanlığında acil olarak bünyenizdeki
tüm Dernek Başkanlarımızı, Federasyon Başkanlarımızı,
İl ve İlçe Yönetim Kurulu Başkanlarımızı
ve Üyelerimizi, toplantıya davet ettik.
COVID-19 un ülkemize, sektörümüze ve
üyelerimize verdiği zararları telekonferansla görüştük.
AKKON KONFEDERASYONU çatısı altında
federasyon ve dernek başkanlarımızın konuya
ilişkin görüş, istek, talep ve beklentilerini en yetkili
ağızlardan aldık.
Özellikle sektörümüzün sıkıntıları ve üyelerimizin
bu süreçte mağduriyetlerinin giderilmesi
için neler yapılması gerektiği ve üyelerimizin var
olabilmesi ve ayakta kalabilmesi için acil önlem
paketlerinin devreye alınmasının gerekliliği ortaya
çıktı.
Toplantı da Sektörde Çalıştırmış olduğumuz
araçlarının temininde kullandığımız kredilerin
tamamının sadece devlet bankalarından değil,
özel banka ve fi nans kuruluşlarından da temin
edildiği dile getirildi.
Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde
alınan kararlarla Kredi temin edilen Özel banka
ve fi nans kuruluşlarının ödenmesi gereken kredileri
ötelediklerini ancak yüksek faiz uyguladıkları
başkanlarımızca dile getirilmiştir.
Bu durum karşısında üyelerimizin zor durumda
kaldıkları ve mağdur oldukları, ayrıca
işyerleri ile ilgili olarak Elektrik, su, doğalgaz,
telefon ve daha da önemlisi kiralarını ödeyemedikleri
Başkanlarımızca dile getirilmiştir.
Bu durum karşısında Araç Kiralamacıları
Konfederasyonu olarak bizimde bu süreçte
katkı sağlamak adına bir takım öneri ve tavsiyelerimiz
olacaktır.
Üyelerimizin bağlı olduğu Ticaret Odaları ile
Esnaf Odalarının konuya ilişkin sıkıntı ve sorunların
çözümüne katkı sağlayabilmeleri için
1. Devreye Girmeleri sağlanarak, Dükkan
kiralarımızın dondurulması ya da ödenmesi
hususunda kaynak yaratılması,
2. Üst birliklerin ve kredi kaynaklarının
üyelerimiz için faizsiz kredi sağlaması,
3. Bankaların ve fi nans kuruluşların üyeleri
ve bu durumdaki esnaf için geçmişe dönük
sıkıntıları görünmeksizin kredi musluklarını açması,
4. Yapılan bu toplantı detaylarının ve bizimle
ilgili genel açıkladığımız sıkıntıların Başta
Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlık
ve kurum yöneticilerine aktarmasını,
Önemle rica ederiz. SAYGILAR SUNUYORUM

FOTO GALERİ