Ankara Şehir Gazetesi

ULUSLARARASI HUKUK…

ULUSLARARASI HUKUK…
02 Haziran 2021 - 14:24

Ne demek bu bilen var mı?
İnsan hakları evrensel beyannamesi,
bunu da bilen var mı?
Birleşmiş Milletler Teşkilatı, bu ne demek,
bilen var mı?
Ülke sınırlarının belirtilmesinde yapılan
sözleşmeler neyi ifade etmektedir. Bilen var
mı?
Lozan antlaşması bizim ülkemiz için
“tapu senetiymiş” diyen çok bilmişlerin ne
dediğini bilen var mı?
Haydi hep beraber bu sorulara cevap
arayalım.
Bu soruların cevabını öncelikle Orta
Doğu’da arayalım.
Irak Devletini yıktılar… Böldüler… Parçaladılar…
Kaynaklarına el koydular. Yüz binlerce
insanını katlettiler. Göstermelik bir Devlet
olarak kaldı.
Libya Devletini yıktılar. Parçaladılar, Böldüler.
Petrol ve diğer kaynaklarına el koydular.
Yüz binlerce insanını katlettiler. Göstermelik
bir Devlet haline dönüştürdüler.
Suriye Devletini yıktılar. Parçaladılar. Böldüler.
Kaynaklarına el koydular. Yüz binlerce
insanını katlettiler. Milyonlarca insanları göçebe
haline dönüştürdüler.
Filistin devletini yaktılar. Yıktılar. Açık ceva
evine dönüştürdüler. Her gün onlarca Filistinliyi
katletmektedirler. Büyük ölçüde topraklarına
el koydular.
Azarbeycan’ın topraklarını işgal ettiler.
Daha bunlara benze, dünyanın bir çok
yerindeki ülkelere karşı aynı uygulamalar yapılmaktadır.
Kim bunlar?
Birleşmiş Milletler Teşkilatının beş daimi
üyesi olan ABD, İngiltere, Rusya, Çin ve
Fransa, dersem, onları daha iyi tanırsınız.
Bunlar, hiçbir kurala, kaideye ve yasal
hükümlere uymazlar.
Dünya onların malıdır.
Onlar efendi diğer iki yüze yakın Devlet
de onların köleleridirler.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı bir karar aldığında
bu beş daimi üyelerden birisi kararı
kabul etmez ise o karar uygulanamaz.
Yani onlara göre beş Dünyadan büyüktür.
Bize göre de dünya beşten büyüktür.
Gelelim uluslararası hukuka; Uluslararası
hukuk, beş daimi üye’den sonra, sayıları onu
geçmeyen diğer Devletlerin hak ve menfaatlerini
korumayla görevlidir.
Bu on beş Devletin dışında kalan yüz
seksenbeş ülke uluslararası hukukun baskısı
altındadırlar unutmayalım.
İnsan hakları evrensel beyannamesi; çok
mükemmel bir şekilde hazırlanmış bir metindir.
Bu beyanname onbeş devlet ve onların
vatandaşları için geçerlidir.
Yüz seksen beş ülkenin vatandaşları bu
insan hakları evrensel beyannamesinden
yararlanamazlar.
Ülke sınırlarının belirlenmesi ile ilgili antlaşmalar;
Beşi birlikçiler ve onlara yakın olan
Devletler diledikleri Devletin sınırlarını ihlal
edebilmektedirler.
Bu bir güç meselesidir.
Gücün varsa topraklarını korursun.
Güçlü değilsen onlar senden istedikleri
kadar toprak alır ve kaynaklarına da el koyabilirler.
Irak gibi Libya ve diğerleri gibi…
Lozan antlaşması; ülkemizin tapu senetiymiş.
Hadi ordan be aptal kafalı senin tapu senetini
kim ipler.
Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerimiz
elimizden gidiyordu. ABD terör devletini
sınırlarımıza inşa ediyordu. Yüz yılın en
önemli lideri olan Recep Tayyip Erdoğan’ın
dik duruşu ve kahraman ordumuzun tavizsiz
mücadelesi sayesinde kurtulduk, o karanlık
hesaplardan…
Ne Lozanı, ne tapusu, ne senedi.
Bu antlaşma mı kurtaracaktı bizi.
Ancak o antlaşmayı suda eritip içerdik.
Belki midemize iyi gelirdi.
Şükürler olsun, ülkemiz bölgemizin en
güçlü oyuncularından biri durumuna geldi.
Bizim dışımızda kimse oyun kuramaz.
Suriye halkının da umuduyuz.
Libya halkının da umuduyuz.
Filistin halkının da umuduyuz.
Yüce Allah ordumuzun gücüne güç katsın,
inşallah. Saygılarımla…

FOTO GALERİ