Ankara Şehir Gazetesi

ANKARA VE CUMHURİYET

ANKARA VE CUMHURİYET
03 Haziran 2021 - 7:19

Dışişleri Bakanı İsmet Paşa’nın 9 Ekim
1923’de Meclis’e tek maddelik ve altında on
dört kadar zatın imzası bulunan kanun teklifi
nin, uzun görüşme ve tartışmalardan sonra
büyük bir çoğunlukla 13 Ekim 1923 tarihinde
kabul edilmesi ile Ankara Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin başkenti olur. Yeni Türk Devleti 13
Ekim 1923’ te tercihini yapar ve Ankara önce
dünya tarihine damgasını vuran Ulusal Kurtuluş
Savaşımızın merkezi daha sonrada Atatürk’
ün deyimiyle tarihi ve sosyal dokusu ile
bilimsel olarak Türkiye Cumhuriyetinin başkenti
olur.
Peki neden bozkırın ortasındaki bu küçük
kasaba sorusunun cevabı ise Ankara’ nın coğrafi
ve jeopolitik konumu, Batı Anadolu’ ya yakın
olması, İstanbul’ a trenle bağlı olması ve
Ankaralıların Milli mücadeleyi gönülden destekleyen
tutumları ile yurt savunmasında verdiği
destekte yatar. Bağımsızlık mücadelesi sürecinde
Ankara’nın oynadığı siyasî ve stratejik
rol, Ankara’nın başkent yapılmasının önemini
ortaya koyar. Bütün bu etkenlerin yanı sıra,
Ankara’nın tarihinden gelen Cumhuriyet kültürü
de başkent olmasında çok büyük rol oynar.
Ulu Önder Atatürk’ ün neden Ankara sorusuna
yanıtı ise şöyledir; “……Beni, Türkiye’nin
en münasip merkez Ankara olabileceğini düşünmeye
sevkeden ilk vesile çok eskidir ve bilimseldir
(fennidir).”
Ankara’daki yoğun Milli Mücadele ruhu ile
birlikte Ankara Ahiler Cumhuriyetinden dolayı
somutlaşmış tarihten gelen Cumhuriyet ve
demokrasi ruhu Atatürk’ü çok etkiler. Selçuklu
Devleti yıkıldıktan sonra Ankara’da hiçbir sınıf
farkı gütmeden tamamen demokratik esaslara
dayalı bir Cumhuriyet kurulur. Ankara Ahiler
Cumhuriyeti. Ankara’da ahilik ekonomikkültürel,
sosyal ve askeri olarak bütün toplumu
kapsayan bir teşkilat olarak düzenlenir. Tarihten
gelen cumhuriyet tecrübesi Ankaralıların
daha sonra da yaşam felsefesini etkiler ve
Mustafa Kemal Paşa’nın da Ankara’yı Milli Mücadelenin
karargahı ile kurulacak yeni devletin
başkenti olarak seçmesinde etken olur.
Ankaralılar tarihlerinden aldığı cumhuriyet
kültürünün etkisi Kurtuluş Savaşında yaşanan
birçok olayda kendini gösterir. Bunlardan birisi
dönemin valisi Muhittin Paşa sırasında yaşananlardır.
Valinin yaptığı baskı ve haksızlıklardan
bıkan Ankaralılar Vali Muhittin Paşanın teftiş
için şehir dışına çıkmasını fırsat bilerek Valiyi
Padişaha şikayet etmek isterler. Sadrazam Ferit
Paşa’ dan “Millet Padişahla görüşemez” yanıtını
alınca, Ankaralılarda “o zaman bizde ne
Sadrazamı ne de Padişahı tanımıyoruz” diyerek
ilk isyan telgrafını çekerler. Teftiş sırasında
tutuklanan Vali Muhittin Paşa’ nın yerine Ankara
Halkı hemen seçim yapar ve yeni vali seçer.
Seçilen Valinin ilk icraatı Muhittin Paşa döneminde
tutuklananları serbest bırakmak olur.
Ankaralılar, 27 Aralık 1919 günü Ankara’ya
gelen Atatürk’ ü Dikmen sırtlarında Oğuz Türklerinin
geleneğinde milletin zor günlerinde düzenlenen
Seymen Alayı ile karşılayarak yeni
liderini seçmiş olur. O sırada Ankara istasyonunda
bulunan işgalci askerlere rağmen Ankaralılar
içindeki vatan sevgisi ve bağımsızlık
özleminin yansıması ile büyük coşku ve kalabalık
karşıladığı Atatürk’ü hem milli mücadelenin
önderi olarak seçerek hem de yarı yolda
bırakmayarak verdiği destekle Atatürk’ ün
Ankaralılara güvenmekle ne kadar haklı olduğunu
gösterir. Atatürk ise Ankara’yı Milli mücadelenin
karargâhı olarak ve Türkiye Cumhuriyetinin
başkenti seçilmesini sağlamakla
dehasını ve bilgeliğini bir defa daha gözler
önüne serer.
Başkent olduktan sonra, Ankara kültürel
açıdan da çağdaş bir başkent olma yolunda
ilerler. Ankara Arkeoloji müzesi ve Etnografya
müzesi açılır. 1923’ te ilk Ankara orkestrası
kurulur. 1933’te sergi sarayı olarak inşa edilen
bina 1948’de opera binasına dönüştürülür.
Ankara birçok kültürel ve sanatsal etkinliklerin
öncüsü olur. Ankara başkent unvanına layıkıyla
taşımak için çağdaşlaşma yolunda canla
başla çalışır. Bugün her ne kadar kültürel ve
sanatsal olarak eskisi kadar etkin olamasa da
cumhuriyet ve çağdaşlık Ankara’ nın ruhuna
işlemiştir.
Başkent unvanını hakkıyla alan ve taşıyan
Ankara bugün her ne kadar ihmal edilmiş
bir başkent olsa da gerek tarihinden ve içindeki
vatan sevgisinden aldığı güçle gerekse
göz ardı edilmiş doğası ve güzellikleriyle çağdaş
Türkiye’ nin çağdaş Başkenti olmayı gururla
taşır. Hem Ankaralılar olarak hem de Türkiye
Cumhuriyetinin bir ferdi olarak hepimize
düşen ise bu müstesna şehri tarihi, doğası ve
kültürel yapısı ile tanıyıp, hakettiği önemi vermektir.

FOTO GALERİ