Ankara Şehir Gazetesi

DIŞ TİCARET

DIŞ TİCARET
03 Haziran 2021 - 7:41

Dış ticaret veya diğer bir ifadeyle uluslararası ticaret çok eski çağlardan Beri hep önemini korumuştur. Sanayi devriminden önce ülkeler arasında ağırlıklı olarak tarım ve tekstil ürünleri ticareti yapılırken, sanayi devriminden sonra sanayi ürünleri ve makinelerin üretilmesiyle ticaret yapılan malların çeşitliliği artmış ve ticaret hacimleri önemli miktara ulaşmıştır.Dış ticaret ülkeler için bir zorunluluktur.Çünkü bazı ülkeler üretim için gerekli hammaddelere sahipken,bazı ülkeler bundan yoksundur veya iklim koşulları nedeniyle bazı bölgelerde tarımsal ürünler üretilirken diğer bölgelerde bu ürünlerin üretilmesi mümkün olmamaktadır. Dolaysıyla ülkeler birbirleriyle ticaret yapmaktadır. Bu ticaretin yanında uluslararası ticaret uzmanlaşmayı sağlayacak, ülkeler ucuza üretebildikleri ürünlerde uzmanlaşarak bu ürünleri ihraç edecek,pahalı ürettikleri ürünlerin üretiminden vazgeçerek bunları ithal etme yoluna gideceklerdir.İşte bu karşılıklı ticari ilişkiler sayesinde verimlilik sağlanmış olacak ve bu verimlilik dünya servetinin artmasına katkıda bulunacaktır.Özellikle,yeterli doğal kaynaklara ve hammaddeye sahip olmayan ülkeler için dış ticaret çok büyük önem taşımaktadır.Bu ülkeler kalkınmalarını sürdürmek ,istihdam sağlamak ve her yıl belli oranlarda büyümek zorundadırlar.Bunu sağlamak içinde ithalat yapmak ,yapılan ithalatın karşılığında bu ithalatı karşılayacak döviz girdisinin de sağlanması için ihracata gerek bulunmaktadır.
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde de dış ticaret, ithalatın finansmanı ve ihracatın arttırılması gibi konular ekonomi politikaların en önemli konuları olmuştur.Türkiye özelinde dış ticaret konusu özellikle ihracatın arttırılması ve ihracatın ithalatı karşılama oranının yükseltilmesi oldukça önemli bir sorundur.Dış ticaret açığı veren ülkemiz ,bu açığı dış borçla kapatabilmekte,büyüyen dış borç döviz kuru üzerinde baskı oluşturarak makro ekonomik göstergeleri olumsuz etkilemektedir.Özellikle,döviz kuru artışları ithalat yapılan ürünlerin fiyatlarının artmasına neden olurken,bu fiyat artışları enflasyon artışını beraberinde getirmekte ve enflasyon oranlarındaki artışa paralel olarak ülke büyümesi düşerken ciddi istihdam sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır.Döviz kuru ile birlikte enflasyon oranlarının yükselmesi GSYH ve GSMH olumsuz yönde etkilemiş toplumdaki refah ve denge olgusu
değişiklik göstermiştir.

Suat ELİBÜYÜK

FOTO GALERİ