Ankara Şehir Gazetesi

KADINLAR EKONOMİK ÖZGÜRLÜĞE SAHİP OLMADIKÇA ÖZGÜR DEĞİLDİR

KADINLAR EKONOMİK ÖZGÜRLÜĞE SAHİP OLMADIKÇA ÖZGÜR DEĞİLDİR
03 Haziran 2021 - 7:30

Çocuğun beşiğini sağ eli ile sallayan
Valideler sol eli ile kainatı sallar.
Halide Edip Adıvar
Tarihin başlangıcından bu yana bir çok toluluklarda
kadın, bazen erkeğin yanında beraber eşit, bazen zulüm
görüp ticareti yapılan, bazende kutsal sayılıp el üstünde
tutulup , doğayı yönettiği düşücesiyle , tanrılık atfedilerek
yaşamını sürdürmeye çalışmıştır. Kadının konumu, yaşanılan
çoğrafyaya , zamana ve toplumlara göre değişkenlikler
göstermiştir.
Türk tarihinde ise kadın oldukça önemli bir yere sahiptir.
Eski Türk toplumlarında kadın, pasif bir yaşam sürmekten
uzak, sosyal ve ekonomik hayatın her aşamasında aktif rol
alan, saygı gösterilip, değer verilen korunmuş bireylerdir.
Tarihdeki Türk toplumları ile o dönemler itibari ile yaşamış,
diğer toplumlarda kadın algısını karşılaştırdığımızda ,
elbette niyetim diğer toplumlarla kadın algısını kıyaslamak
değil ama kadının o tarihlerdeki bizdeki değerinin farkedilmesi
açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Örneğin,
Çin toplumunda kadın insan sayılmaz,isim dahi verilmezdi.
Kız çocuğu on yaşından sonra dışarı çıkması yasaklanırdı.
Hatta erkek çocukları doğduğunda kıymetli kumaşlara
sarılırken, kız çocukları bez parçalarına sarılırlardı. Eski Hint
Hukuku’na göre, kadın zayıf karakterli,kötü ahlaklı kabul edilirdi.
İngiltere’ de, 5.Yüzyıldan 10.Yüzyıla kadar erkekler eşleri
üzerinden ticaret yapma hakkına sahiplerdi. Avusturalyalı
bir erkeğin karısının muayyen olduğu günde yatağına
yattığından dolayı öldürüldüğü, o günlerde kadının yemek
yenilen odaya girmelerinin yasak olduğu, hatta ölümle cezalandırıldığı,
o dönemlerde farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde
kadının konumu bu durumda iken, eski türklerde
kadın çok onurlu ve büyük bir saygı görürdü.
İslamiyet öncesinde Arap kültüründe de kız çocuklarının
diri diri gönmüldüğü, bilinen bir gerçek, Kuran-ı Kerim’de
bu konu ile ilgili Allah (c.c) Nahl süresi 58.ve 59 ayetlerde
buyurmuştur ki”Onlardan birine kız çocuğu olduğu müjdelense,
yüzü kapkara kesilir, içini öfke ve hüzün kaplar, kendisine
verilen müjdenin kötülüğünden dolayı, kavminden
utanarak, gizlenip o kız çocuğunu, aşağılık duygusuyla yanında
mı tutsun yoksa diri diri toprağa mı gömsün, bakınız
ki verdikleri hüküm ne kadar da kötüdür.” İşte Kuran İslam
öncesi Arapların kız çocuklarına bakışını böyle haber vermektedir.
Biz de durum oldukça farklıdır, islam öncesinde de kadın
bir şovalye gibi kıymet ve saygı görürdü, ata biner, çiftçilik
yapar, aynı zamanda evin idaresinden de sorumlu olurdu.
Hatta Hanın eşi, erkeğin yanında toy’a katılır, erkeğin
olmadığı yerde toy’u idare eder, hatun buğruyu ile kararlar
alırdı.
Korunaklı, kıymetli, aileyi idare eden , hayatın her alanında
söz sahibi gözde sayılan ve Peygamberimizin hadisi
şerifi ne, “Cennet Anaların ağağı altındadır.”Sözüne mazhar
olan kadının konumunda neler değişti de bugün ölümle sonuçlanan
şiddete maruz kalmaktadır.
Tarihte kadınlarımız hayatın içinde aktif rolleri üstlenip
karar sürecinde yer alırken, son yüzyıllarda erkeğe bağımlı
kalıp ikinci sınıf vatandaş gibi muamele görmesinin nedenleri
üzerinde durmak gerekir. İslamiyet sonrası geçmiş yüzyıllarda,
tarım toplumu olmamız ve din nedeni ile kadının
geri planda olmasına neden olduğunu ileri süren görüşler
bulunmaktadır.
Türkler aslında yakın yüzyıla kadar tarım toplumuydu.
Bu nedenle henüz tarımsal teknolojinin gelişmediği dönemlerde,
Aile kavramında erkek, kadın ve çocuk tarımda çalışan
işçi statüsündeydi, aile bireyleri toprakta çalışan kişilerdi,
yaşamlarını bu şekilde sürdürmekteydiler. Kadın daima
çalışandır. Kadının tarımda çalışıp sonra çocuklarından ve
ev idaresinden sorumlu olması, kadının aslında çok yönlülüğü
ve sahip olduğu becerileri ile ilgili bir durumdur.Asla
kadının kendini feda ettiği anlamına gelmemektedir. Çünkü
kadın için ailesinin mutluluğu kendisinin mutluluğudur.
Aslında kadını geri planda tutan şey, kadının yoğun çalışması
değil, göremediği değer, istediği saygıdır. ne güzel
söylemiş Mevlana Cellaleddin Rumi “Kadınlar, aklı olanlara,
gönül sahiplerine pek üstün olurlar. Cahillere gelince, onlar
kadınlara üstündür. Çünkü tabiatlarında hayvanlık vardır.
Sevgi ve merhamet insanlık vasfıdır. Hiddet ve şehvet hayvanlık
vasfıdır.”diyerek, bugün kadına karşı orantısız güç
uygulayanları bin yıl öncesinden kınamıştır, aslında. Kadını
erkekten aşağı gören ortodoks düşünce yapısını bügünkü
toplumumuzda taşıyan zihinleri değiştirmek gerekmektedir.
Aslında Farklı toplumlarla yapılan ticaretler onların kültürlerinide
içimize almamıza kendi kültürümüze kaynaştırma
yapmamıza vesile olmuştur. Ancak farklı kültürlerden girmiş
düşünce sistemlerini islam gibi algılanmaması gerekmektedir.
Çünkü islamiyette kadın, iffetini, koruduğu müddetçe,
çalışan ve üreten statüsündedir . Dinimiz hiç bir
zaman kadını sosyal hayattan engellememiştir. Kadınlar,
özellikle eğitime önem vererek müslüman toplumun inşaası
için sosyal hayata katılmak zorundadır. Sosyal hayatta
kadın ve erkeklerin bir arada olmaları yasak değildir. Nitekim
Tövbe süresi 71 .ayette “Erkek ve Kadınlar birbirinin
velisidir.”denilmektedir. Kadın ve Erkek sosyal hayatta birbirinin
yardımcısıdır. Şeklinde tanımlamaktadır. İslam kadın
erkek arasında dengeli bir sosyal ilişki düzeyi ortaya koymaktadır.
Bu denge ne kadını eve kapatıp, sosyal hayattan
kopartan, nede sınırsız özgürlük vererek onu değersizleştirip,
metalaştıran bir seviyededir. Din, Tıpkı erkeğin yaşamında
göstereceği davranışlara kurallar koyduğu gibi kadının
yaşamınada kurallar koymaktadır.
Yarım asırdır, batılılaşma adına toplum yapımızdaki bozulmaları
medeniyet diye gösteren ve toplumun gerçek din
algısının içini boşaltarak, boş bir din motifi ortaya koyan, yoğun
ekonomik baskılar altında toplumu ezerek, okumaktan
uzaklaştırıp, eğitimsiz bir toplum yaratmaya çalıştıkları aşikardır.
Oysa islam sadaka veren kadından ve zekat veren
kadından bahsetmektedir. Bu da kadının sosyal ve ekonomik
hayatın içinde olduğu anlamını ortaya koymaktadır. Bugün
değişen toplum yapımızla beraber kadın algısıda değişmiştir.
sad r
Dünün kız çocukları, bugünün kadınları, anneleri, olaya
biraz içerden baktığınızda, kadın bir erkeğin eşi, erkek çocuğunun
annesi, bir erkeğin kızı yine bir erkeğin kız kardeşi
.Duruma böyle baktığınızda her şey çok normal görülmekte,
peki neden kadınlar erkeklerden yana zulüm görmektedir?
Neticede bir erkeği de yetiştiren bir kadın, öyleyse yanlış nerede
ki, kadının yetiştirdiği erkek, dönüp dolaşıyor, bir başka
kadına zulüm olabiliyor. Fiziksel üstünlüğün erkekte olması
nedeniyle, erkeklerin biraz kendilerini hesaba çekmeleri,
vicdan muhasebesi yapmaları gerekmektedir. Kadınlarımızın,
Anne,eş ve hayat ortağı olarak toplumdaki belirleyici
role sahip olduklarını unutmamak gerekir.
Ayrıca bir anne olarak çocuklarımızı yetiştirirken kız
ve erkek çocuğu diye ayırtetmeksizin, farklılıkların, bireysel
özelliklerden kaynaklı olduğunu, bunun dışında bütün
insanların eşit olduğunu, yeryüzündeki bütün canlıların iyiliği
ve saygıyı hak ettiğini, duygu ve düşüncelerimizi konuşarak
çözebileceğimizi, daima anlaşma yollarının bulunduğunu,
öfkelenilen ve inatçılık edilen tüm durumların kontrol
altına alınabileceğini anlatarak daha demokrat ve birbirine
saygılı bireyler yetiştirerek, saldırganlığın ve daha bir çok
insan eliyle yapılan tehlikeli davranışların önüne geçebiliriz.
Kadınların duruşuyla, karekteriyle, aklı ve kalbi ile gerçek
yerini bulacağı, eğitimin ve kendini yetiştirmenin önemini
anlayarak, illaki üniversite tahsili yapmanın şart olmadığı,
yeteneklerinin farkına vararak, üreten aktif tıpkı tarihteki gibi,
üzerindeki ağırlığı silkeleyip, hayatın içinde, güçlü, özgüven
sahibi olarak, giyimi ve kuşamı ile, yetiştireceği geleceğin
nitelikli nesilleri ile erkekle yan yana, hakkı olan saygıyı gördüğü
bir toplum ümidiyle….

FOTO GALERİ