Ankara Şehir Gazetesi

ÖĞRETMENLERİMİZ

ÖĞRETMENLERİMİZ
03 Haziran 2021 - 7:45

Kant “Aydınlanma Nedir” adlı çalışmasında insanın içine düştüğü durumu değerlendirerek, aydınlanmayı insanın kendi isteği ile aklını kullanma hali olarak görür ve aydınlanmanın insanın aklını kullanma cesaretini göstermesi olduğunu söyler. Bu durumda aydın da kendi aklını kullanarak toplumunun ilerlemesini ve medeniyet yaratabilmesini ya da var olan medeniyete katkı yapılmasını sağlayan kişidir.
Tarihin en eski mesleği olan öğretmenlik tarih boyunca her toplumda değer görmüş ve aydınlanmış, çalışkan, erdemli ve eğitimli insanlar olarak nitelendirilerek hep saygı görmüşlerdir. Öğretmenler toplumu geliştirme doğrultusunda hem öğrencilerini şekillendirerek hem de kendilerini geliştirerek toplumu bir adım ileri götürme amacı ve kaygısı taşıyan aydın kişilerdir. Öğretmen ise bir ülkenin geleceğinin mimarıdır. Mühendisini, doktorunu, avukatını, öğretmenini, askerini, polisini, şoförünü, kısacası toplumun her kesiminde hizmet veren insan gücünü yetiştirenler hep öğretmenlerdir.Yani öğretmenin yansımasıdır aydın kesim .Bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, toplumdaki huzur ve sosyal barışın sağlanmasında, bireylerin sosyalleşmesi ve toplumsal hayata hazırlanmasında, toplumun kültür ve değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenlerin başrolü oynamaları beklenmekte
Öğretmen toplumu yönlendirmek ve aydınlatmakla da görevlidir. Bunu da yetiştirdiği öğrencileri aracılığıyla yapar. Bir toplumun gelişmesinde ve ilerlemesinde eğitimin önemini anlamı ve bu doğrulta da yol göstermiş olan Başöğretmen Atatürk öğretmenle için “Öğretmenler, yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” öğretmenin bir toplumun varlığı için ne kadar değerli olduğuna işaret etmiştir. Köylüyü Milletin efendisi yapan Atatürk, öğretmeni de yeni neslin mimarları olarak görür. Köylü milletin karnını doyurur, öğretmen ise milletin beynini… Öğretmen içinden çıktığı halkın bilgisini, aklını ve vicdanını genişletir. Halkın seviyesin inen değil yaşadığı halkı anlayıp onu kendi seviyesine çıkaran, bili min ışığıyla aydınlatan kesimdir. Atatürk’ e göre ulusları kurtaran yalnız ve ancak öğretmenlerdir.
Nitelikli ve iyi öğretmenin geri bildirimi nitelikli ve iyi eğitimdir. Sorun iyi bir öğretmen yetiştirmektir. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlar, o zamanki yoksulluklar ve yoksunluklar içinde bile öğretmen niteliği üzerinde ısrarla durmuşlardır. Bu nedenle “Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularının için yol açtı. Gerçek zaferi siz öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yok.Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engeller kırazacağız.” diyen Başöğretmen Atatürk, öğretmenlerin aydınlanma yolunda ilerlemesi için önüne çıkan engellerin yok edilmesini topluma karşı görev olarak görmüştür.
Başöğretmen Atatürk’ ün 100. Yıl doğum günü anısına 1981 yılından itibaren Atatürk’ e “Millet Mektepleri Başöğretmenleri” unvanının verildiği 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Sadece 24 Kasımlarda hatırlanan değil, hergün hak ettiği saygıyı gören, hakettiği yaşamı yaşayan, sosyo-ekonomik sorunlarının çözülen Öğretmenlerimiz aydın ve gelişmiş bir Türkiyenin temelidir. Başöğretmenin dediği gibi
“Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır”
Perihan ELİBÜYÜK

FOTO GALERİ