Ankara Şehir Gazetesi

Okuduğunu Anlamak Üzerine

Okuduğunu Anlamak Üzerine
Hüseyin AKIN( huseyinakin@sehirgazetesi.com )
06 Aralık 2020 - 12:04

Okuma ve okuduğunu anlama, insanların ömür boyu kullanacakları ve sürekli geliştirilmesi gereken temel becerilerdir. Yapılan araştırmalar, bu becerilerini kullanmayan ve geliştirmeyen bireylerin yaşam boyu her alanda diğer bireylere oranla başarısız olduğunu ortaya koymuştur.

Okuduğunu ve dinlediğini anlama becerisi kazanmış öğrencilerin, ulusal ya da uluslararası sınavlarda daha başarılı olduğu, sözcük dağarcığı gelişmiş öğrencilerin daha etkili iletişim kurduğu çeşitli araştırmalarla ortaya konmuştur.

Okuduğunu anlama ise, “Ön bilgileri kullanarak metinlerde verilmek istenilen düşünceleri çözmek ve bunlara anlam yüklemektir.” Bu düşüncelerden yola çıkılarak anlamanın üst düzeyde olabilmesi için gelişmiş bir okumanın olması gerekmektedir..

Bu sebeple okulumuzdaki okuma anlama çalışmalarını iyileştirmek adına , okulumuzda bir kitap okuma odası açarak , çocukların ev ortamının sıcaklığında, kendi seçtikleri kitapları okumalarını hedefliyoruz.

Ülkemizdeki Türkçe öğretim programı öğretmenlere ve öğrencilere okuduğunu anlama becerilerini geliştirici yöntem ve teknikler sunmaktadır; özellikle birinci kademedeki pek çok öğrencinin okuduğunu anlama problemi çektiği görülmektedir.

Bu durumda okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi için öğretmen ve öğrencilerin bu beceriyi geliştirecek ortam sağlanması gerekmektedir.

Bunun yanında okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi için aynı zamanda sağlam bir kelime hazinesi de olmalıdır. Buradan yola çıkılarak okuma ve anlama becerilerinin basit beceriler olmadığı ve basit etkinliklerle kolay kolay kazandırılamayacağı ortaya çıkmaktadır . Bu çalışmada okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesinde nereden başlanacağının belirlenmesinde durum tespiti yapılmakta ve bu durum öğretmen görüşleri ile desteklenmektedir.

Yapılan araştırmalara göre Türk halkı günde 6 saatini televizyona, 3 saatini ise internete ayırırken kitap okumaya  ise yılda 6 saat vakit ayırıyor. Yine araştırmalar gösteriyor ki AB ülkelerinde %21 olan kitap okuma oranı Türkiye ‘de sadece %0,01 ‘dir. UNESCO ( Birleşmiş Milletler Eğitim , Bilim ve Kültür Kurumu) dünyadaki okuma alışkanlıkları raporuna göre Türkiye , kitap okuma oranında dünya ülkeleri arasında 86’ncı sırada Gambiya, Fildişi Cumhuriyeti gibi Afrika ülkeleri ile birlikte yer alıyor.

Okulumuzdaki öğrencilerin bazılarının yanlış (hece ekleme, kelime atlama vb)  okudukları, okumayı sevmedikleri, okuduklarını anlamadıkları, hayal güçlerinin eksik olması, kelime hazinesinin yetersiz olması, kendini ifade edememesi gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bütün bu sebeplerden dolayı öğretmenler olarak bir slogan belirledik

“ÇOK OKUYAN, İYİ ANLAR”

FOTO GALERİ