Ankara Şehir Gazetesi

Kadınlar Siyasette

Kadınlar Siyasette
01 Nisan 2021 - 8:53

“Biz kadınlar,Siyasette daha güçlü olmalıyız”
Güçbirliği Partisi MYK Üyesi Güler Yıldırım Öztürk Siyasal yaşamın kadınlara kapalı bir arena olmaya devam ettiğini söyleyen ve birçok alanda eğitim, meslek seçimi, çalışma koşulları açısından daha iyi konumda olan Biz kadınlar, Siyasette daha güçlü olmalıyız” dedi.
ÖZEL HABER : HÜSEYİN AKIN
Parti MYK Üyesi Güler Yıldırım Öztürk Kadınların günümüzde birçok alanda eğitim, meslek seçimi, çalışma koşulları açısından daha iyi konumda olmalarına karşın siyasal yaşamın kadınlara kapalı bir arena olmaya devam ettiğini söyledi.

Partinin Eğitim ve Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Güler Yıldırım Öztürk Toplumun her alanında var olan ancak çoğu zaman emekleri ve varlıkları görünmez kılınan kadınların siyasette, temsiliyetlerinin oldukça yetersiz olduğunu ileri sürdü.
Kadınların siyasetin her alanında yer almasını teşvik edecek politikaların yetersiz olduğundan dert yanan Parti MYK Üyesi Güler Yıldırım Öztürk Toplumun farklı kesimlerinden olan ve çifte ayrımcılığa uğrayan kadınların Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeterince temsil edilemediğini ifade etti.
Özellikle kamu kurumlarında, yönetim kademelerinde ve yerel yönetimlerde daha çok yer alması gereken kadınların hak arayışının engellenmek istendiğini dile getiren Kadın Siyasetçi Güler Yıldırım Öztürk “Bu gün için mevcut yönetimler az da olsa var olan siyasal haklarını geriye götürecek sistemli saldırıların devamında ‘erkek akıl’ muhafazakârlaşma ile birlikte kadını siyasette ancak kendisinin istediği, belirlediği kadar görmek istiyor. Biz; kadınlar için politikayı kadınlarla birlikte yapmak zorundayız. Kadınlar için de en iyisini ben bilirim diyen mantığa bu yüzden aklımızı teslim edemeyiz.” dedi.
“Geçmişimizden aldığımız güçle elde ettiğimiz hakları da, tırnaklarımızla kazıyarak yaşamak istediğimiz bugünü de, hayal ettiğimiz geleceği de, insan’ı ‘adam’lıkla özdeşleştirip kadını görmezden gelen ‘teksesliliğe’ emanet edemeyiz.” Şeklinde konuşan Güler Yıldırım Öztürk, “Hepimizin ortak akla, ortak deneyimlere, ihtiyacı var. Eşitliği, özgürlüğü, demokrasiyi dışlayan, anlayışın taşıyıcısı olan ‘kadın’ siyasetçilere bakıp ta kadınlar temsil ediliyor demek ne yazık ki sorunları çözmediği gibi, kadın politikacılar ‘var’mış gibi görünmesi de yanlışı tetikliyor” ifadesinde bulundu.. .
Güler “Tam da bu noktada, siyasete rağmen, erkek siyasetçilerin ‘erkek’çe siyaset tarzına rağmen ‘kadın bakış açısıyla’ siyaset yapmanın önemi ortaya çıkıyor. Siyasette temsil kadar ‘nasıl siyaset yapıldığı’ önem kazanıyor. Bir başka yönü ise; siyasette kadın olarak yer alabilmek kadar ‘var olmaya devam edebilmek’.gerekiyor.” derken,Bu noktada siyasette kadının temsili kadar, temsiliyetinin devamı gerekiyor ki Türkiye’de erkek siyasetçilerle karşılaştırıldığında kadın siyasetçilerin siyasette ne kadar süre devam ettiklerine bakıldığında sonuç kadınların aleyhine çıkıyor. Biz kadın siyasetçiler ‘şiddetsiz, sömürüsüz, eşit’ bir dünya talebini her fırsatta dillendirirken ‘sistemli, planlı ve saldırı’ diye tanımlanacak bir şiddetin doğmasında gönül isterdi ki tüm kadın siyasetçiler bu duruma yürekten tepki versin ve olaya duyarsız kalmasın.” açıklamasını yaptı.

Kadın siyasetçi olarak hedefini de açıklayan ve yaptığı çalışmayı anlatan Güler Yıldırım Öztürk, “Benim hedefim, mevcut sisteme karşı çıkıp İtiraz ederken, siyasetin yöntemini de, araçlarını da söylemini de değiştirmek için samimi bir çabayı örgütlemek.” dedi ve şunu ekledi ; “Şiddetin her türlüsüne her yerde, her şeye rağmen karşı çıkabilmek, ‘şiddetsiz iletişim’i gerçekleştirebilmek, kadınların dayanışmasını siyasette de mümkün kılabilmek, kadın cinayetlerinin, istismarların, her türlü şiddetin önüne geçmemiz ile mümkün. Yeter ki susmayalım, itiraz etmekten, yanlışa yanlış demekten ve tüm kadınlar için hayal ettiğimiz dünyayı kurma sorumluğumuzdan vazgeçmeyelim ve ‘kadın’ olmanın zorlukları aşmak anlamına geldiğini unutmayalım… Emekleriyle var olan, var eden, görünmez kılınsa dahi buradayım diyen tüm kadınlara selam olsun”

Demokrası konusuna da vurgu yapan Partinin Eğitim ve Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Güler Yıldırım Öztürk “Nüfusun yarısını oluşturan kadınların karar alma süreçlerine katılamaması, siyasette eşit oranda temsil edilememesi, her şeyden önce bir demokrasi meselesidir. Bilindiği gibi, demokrasinin temel unsurlarından olan eşit temsil ve katılımın kadınlar açısından yaşama geçirilememesi, bir kadın erkek eşitsizliği sorunu olmasının ötesinde, aynı zamanda bir demokrasi sorunudur. Ancak, demokrasi tüm siyasal tartışmaların odak noktasını oluşturduğu halde, kadınların eksik temsili konusunda gözardı edilmekte, kadınsız demokrasi doğal karşılanmaktadır.” dedi.

Güler Yıldırım Öztürk; “Günümüzde birçok alanda eğitim, meslek seçimi, çalışma koşulları açısından daha iyi konumda olsalar da, siyasal yaşam kadınlara kapalı bir arena olmaya devam etmektedir.”

Güler Yıldırım Öztürk “Bir ülkede karar alma süreçlerinde nüfusun yarısı temsil edilemiyorsa, o ülkede alınan kararların demokratik ve çoğulcu olduğundan söz edebilmek mümkün değildir. Bu bakımdan, hem demokratik yaşamın güçlendirilmesi hem de cinsiyete dayalı eşitsizliklerin kaldırılmasında daha etkin olunabilmesi için kadınların siyasette eşit oranda veya kritik eşik olarak kabul edilen en az % 30 oranında yer almaları gerekir.”

Güler Yıldırım Öztürk “Her ne kadar eksik temsilin nedenlerini “kadınların siyasete ilgisizliği; toplumsal ve kültürel yapı; siyasal sistem ve partilerin yapısı; eğitim; ekonomik nedenler” gibi belli başlıklar altında toplamak mümkünse de, bütün bunların temelini tarih boyunca süregelen erkek egemen bakış açısı oluşturmaktadır. Bu bir gerçektir.”

FOTO GALERİ