Ankara Şehir Gazetesi

BAŞKENTİN SİLİK HAFIZASI
(YAHUDİ MAHALLESİ)

BAŞKENTİN SİLİK HAFIZASI<br>(YAHUDİ MAHALLESİ)
02 Haziran 2021 - 13:00

Çocukluğunu, ilk gençlik yıllarını Ankara’nın
Ulus semtinde geçiren belli bir yaşın üzerindeki
Başkentlilerin dahi hafızalarından silinmiş ,
Ankaralının varlığından haberdar olmadığı bir
mahalledir Yahudi Mahallesi. Zaman içerisinde
adı da dahil birçok değişikliğe uğrayan mahalle;
1523’te “Hacendi”, 1785-1840 arasında
“Hacendi Hoca Hindi”, 1891’de “Müslüm-Hoca
Hindi Gayri Müslim”, yakın zamanlarda ise,
Yeğenbey, Sakalar olarak adlandırılıp, günümüzde
İstiklal (Anafartalar) son olarak Hacı
Bayram mahallesi olarak adlandırılmaktadır.
Tarihin tozlu sayfaları içerisine bakıldığında
Ankara’daki Yahudi Mahallesi Camii,
Sinagog’u çeşmesi ve hamamıyla tipik bir
Osmanlı mahallesiymiş. Tüm yorgunluğuyla
otantikliğini korumaya çalışıp yaşanmışlığını
hissettiren mahalle, eski pek çok tarihi güzel
binayı barındıran Ankara’nın merkezi Ulus’ta,
zamana direnmeye çalışmaktadır.
Ne yazık ki, Ankaralıların çoğunluğu böyle
bir mahallenin varlığından haberdar değil.
Ankara’nın tarihi dokusunu koruyan mahalleyi,
nadiren de olsa hafta sonları fotoğrafçılar
ziyaret etmekte. Ziyaretçilerin ve mahallede
yaşayanların bu yerin tarihiyle ilgili kısıtlı bilgiye
sahip olduğunu söylemek mümkündür.
Mahallede yaşayanların büyük çoğunluğu Sinagogu
kilise olarak biliyorlar. Tarihi evlerin yanında
bulunan bu Sinagog İtalyan bir mimar
tarafından 1907 yılında bitirilmiş olmasına rağmen,
tarihi çok daha eskilere dayanmaktadır.
Yahudilerin Ankara’da varlıklarının M.Ö. 1.
Yüzyıla kadar gittiği ve Ankara’da Augustus
döneminde bir Yahudi cemaatinin var olduğu
tarihi kaynaklardan bilinmektedir. 1361’de
Sultan Murat Ankara’yı aldığında küçük bir
Yahudi cemaatinin kentte yaşadığı yine tarihi
kaynaklardan anlaşılmaktadır. Mahallenin
güneybatısında bulunan Eskicioğlu Camii,
Hoca Hindi Müslim (Örtmeli) Mescidi ve Sinagog,
mahallede Müslümanların ve Yahudilerin
bir arada yaşamış olduğunun göstergesidir.
19. Yüzyılda art arda gelen afet ve salgınlar
Ankara’nın zenginliğine darbe vurur ve nüfus
azalır. Tarihi belgeler, 19. Yüzyılda Ankara’da
Yahudilerin genelde çerçici (tuhafi yeci) esnaflığı,
attâr (aktar), tenekeci esnafl ığı (ev eşyası)
, billurcu, yaymacı (pazarcı) duhancı esnaflığı
(tütün ve nargile işleri) ile uğraştığını ortaya
koymaktadır. Yahudiler arasında sayıları azda
olsa, ticaretle uğraşan zenginlerin olduğu tarihi
belgelerde görülmektedir.
Ankara, 15. yüzyılda Anadolu’da nüfusu
Bursa’dan sonra en kalabalık Osmanlı şehridir.
Bunun nedenlerinden biri de tiftik keçisi
ticaretidir. Sadece ülke içi değil, Uluslararası
alanda ki bu ticarette Ermeniler ve Yahudiler
etkililer. Bu da doğal olarak çok kültürlü yaşamı
getirmiştir.
Ankara’da 1916’da yaşanan ve o dönem
şehrin en güzel semti kabul edilen Hisarönü,
Çıkrıkçılar Yokuşu, Bedesten, Saraçlar Çarşısı
ve Atpazarı’nın yok olmasıyla sonuçlanan
büyük yangın Yahudi Mahallesinde dahil tarihi
konut bölgesinin değişiminde önemli bir rol
oynamıştır.
Yapım tarihi tam olarak saptanamasa da
Ankara’nın ilk Yahudileri tarafından yapıldığı
bilinen Sinagog Yahudi mahallesindeki en
önemli tarihi yapılardan biridir. Demir parmaklıkların
ardında kapısına kilit vurulmuş halde
bulunan Sinagoga dair tek gözükense; kapısının
üzerindeki beş köşeli yıldız ve dalların arasından
belli belirsiz görünen çiçek. Sinagogun
karşısında eski, ancak heybetini koruyan yan
yana iki cumbalı ev: Araf ve Albükrek konutları.
1907 Yılında Sinagogu yenileyen İtalyan mimar
tarafından yapılmıştır. Yahudi mahallesindeki
tarihi binalardan biri de 500 yıllık Şengül
Hamamıdır.
İkinci Dünya Savaşı sonrası İsrail Devleti’nin
kurulmasıyla Yahudi Mahallesinden de buraya
göç olmuş, Gayrimüslimlerden alınan Varlık
vergisinin de etkisiyle ekonomik olarak zor duruma
düşenlerin ayrılmasıyla birlikte , bugün
mahallede Yahudiler yaşamamaktadır. Hatta,
mahallenin burada yaşayanlarda dahil birçok
Ankaralı tarafından bu şekilde anıldığı dahi bilinmemektedir.
Yahudi mahallesinin bir müze ya da kültürel
faaliyet bölgesi olarak işlev görmesi için
koruma altına alınması yönündeki çeşitli projeler
bir türlü gerçekleştirilememiştir. Birçoğu harabeye
dönen yapılarıyla tarihe tanıklık eden
mahallenin, restore edilip canlanması Ankara
ve ülkemiz kültürel mirası açısından büyük
önem arz etmektedir.
Geçmişe dair güzel ne varsa, yarınlara taşımamız
dileklerimle. Muhabbetle

FOTO GALERİ