Ankara Şehir Gazetesi

KENDİ KUYUSUNU KAZAN İNSANLIK

KENDİ KUYUSUNU KAZAN İNSANLIK
02 Haziran 2021 - 13:37

Cennetin bir sureti olarak yaratılan Dünya’mızdaki
aheng ve uyum insanoğluna aslında mesajını
direkt olarak iletmektedir. Güneş’in doğuşu ardından
gündüzü takip eden gece, ay, yıldızlar, nehirler, denizler,
dağlar,ağaçlar hoş kokulu rengarenk çiçekler, bitkiler,
hayvanlar, meyveler ve sebzeler kısacası büğüyünden
küçüğüne herşeyin,hayatı bizim için kolaylatıracak
ne varsa herşeyin bir araya gelerek çok canlı hayat dolu
bir tablo oluşturduğu bir gerçektir.Bize düşen ise emrimize
amade doğa ile uyum içinde yaşamak ve ona
düşmanlık değil bu yolculukta ona yarenlik etmektir.
Nitekim Kuran-I Kerim İbrahim süresi 32-34. Ayetlerde
“ Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla
size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah’tır; izni
ile denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren,
nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan
O’dur. Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için yararlı
kılan, gece ile gündüzü faydalanacağınız biçimde yaratan
O’dur. O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah’ın nimetlerini
saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir
gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür!”diyerek
aslında bize sunulanların kıymetini bilmeden, farkında
olmadan, doğayı tahrip ederek bir çok ekoçeşitliliği yok
eden ve insanlığın kuyusunu kazan bir sistemin öznesi
olan insandan bahsetmektedir.
Ekosistem, yani doğal sermaye neden bu kadar
bilinçsizce tüketiliyor. Örneğin nehirler ya şamımız için
ne kadar önemli bir unsur. Allah bir çok ayetinde bize
nehirlerden bahsetmektedir. Kamer süresi 54.ayetinde
“Allah’a gönülden saygı besleyen, O’na karşı gelmekten
sakınıp emirlerine titizlikle uyanlar ise cennet bahçelerinde
ve ırmak kenarlarındadırlar.”diyerek yapılan yada
yapılacak bilimsel araştırmalara öncülük edecektir.
Biliminde açıkladığı üzere, nehir, ırmak, şelaler,
ağaçlık alanlar, kırlar ve dağlarda negatif iyonların çokluğu
keşfedilmiştir. Yani insana hayat veren, olumlu
düşüncelerin ve mutluluğun, bol olduğu, ayrıca beyne
oksijenin kolay alındığı yerler de sıkça vakit geçirmeli
hatta bu yerleri koruyup muhafaza etmeliyiz.
Görüldüğü gibi nehirler hakkındaki gerçekleri yaradan
bize 1400 yıl önce bildirmişti, ancak bugün biz bu
gerçeğe bilgi çağında ulaşabiliyoruz. Ekosisteme müdahale
eden insanoğlu nehirlere gereken özeni gösteri
yor mu?
Gezegenimizdeki ençok ekosistemi barındıran, uygarlığın
beşiği, can damarımız, nehirlerimizin artık kurumaya
basladığı da bir gerçek..Ekosistemin vazgeçilmez
bir parçası olan nehirler doğduğu ve döküldüğü
yere kadar gelip geçtiği her yerdeki toğrağa bereket ,
her canlıya hayat sunmaktadır. Nehirler artık bu özelliğini
kaybederek son yüzyılda nehirler elektrik üretmek
için ihtiyaç duyulan bir mekanizma haline gelmistir.
Nehir, nehirlik vasfından soyutlanmıs adeta elektrik
üretme yönüyle özdeslesmistir.Dicle’nin, Fırat’ın ve diğer
nehirlerimizin kendisi olma imkanlarını iade etmemiz
gerekmektedir. Nehirlere müdahale ettikçe selaleleri
de yok ediyoruz. Yani beynimize oksijenin kolay
ulasmasına yardımcı olan negatif iyonların bol olduğu
yerleri ellerimizle yok ediyoruz. Uyuklama hallerimizin
olmadığı,daha zihinde bir beyne sahip olduğumuz
bu kıymetli alanları en azından gelecek kusaklar için,
Kuran-I Kerimde de isaret edilen bu yerleri korumak en
önemli vazifemizdir.
Bilindiği üzere En eski kültürler nehir kenarlarında
kurulmustur. Buna Mezopotamya’da,Fırat ve Dicle,
Anadolu’da Kızılırmak,. Dünya da Nil nehri buna en güzel
örneklerdendir. Oysa son yarım asırdır nehirlerimiz
barajlar nedeni ile parçalanmıs olmakla beraber kuruma
tehtidi altındadır.
Yapılan arastırmalara göre, Akarsu yatakları çevresi
itibari ile özel iklim şartları ve özellikle ender bulunan
ağaç türleri, endemik bitkiler ve bazı hayvanların
önemli yaşam alanlarıdır. Barajlar için yapılan yüzey
çalışmaları esnasında akarsu yataklarında veya yatağa
yakın alanlarda yer alan bu bitkiler tahrip edilmekte ve
hayvanlar göçe zorlanmaktadır. Hatta doğal denge içerisinde
yasamını sürdüren gözle görülmeyen mikrorganizmaların
bu vasıtayla insanlara bulasmasının da önü
açılmaktadır. Kısacası Dünya ve insan ters orantılı bir
denklemin iki bilinmeyeni halini almıstır. İnsanlık bu mükemmel
yapının yalnız kendine ait olduğunu sanarak
koca arzı kirletip aslında kendi sonunu yazmıstır.
Yine 1980 yılından itibaren turizm sektörüne verilen
tesvikler nedeni ile , turizm yatırımları artarken, bütün
kıyı habitatlarının yok edilmesi, deniz kaplumbağalarının
üreme alanları, kumullar, lagünler, kıyı ormanlarının
,verimli tarım arazilerinin ve arazi açmak adına ormanlık
alanların yok edilerek turizm sektörünün tabiata baskıları,
evsel atıkların denize bosaltılması, sürdürülebilir
olmayan balıkçılık, avlanma gibi durumlar geri dönüsümsüz
olarak doğayı tahrip etmistir. Bu durum biyoçesitliliğimizi
yok ederek ,çevre kirliliğinin de suçlularından
sayılmıstır.
İnsan soyunu pençesine almıs, biyolojik kaynaklı
hastalıkların aslında en temelinde biyoçesitliliği yok etmek
yatmaktadır. Doğal dengeye müdahale ederek, Doğadaki
yabani hayvanların tüketimi, İnsanın kendisine
ait olmayanı kendisinin mis gibi görerek onu tüketmeye
çalısması, örf adetlerini unuturak, hapsurma, öksürme,
tıksırma, yere tükürmeği kendi bencilliğinde görüp, mendil
kullanma alıskanlığını terketmesi, hatta evcil hayvanlarının
tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için, pislik toplama
aparatlarını yanında tasımaksızın kaldırımları tuvalet olarak
görmeleri, bir çocuğun o kaldırım tasına düseceğini,
ellerinin üstünün basının pislik içinde kalabileceğini, hatta
ve hatta kaldırımlardaki evcil hayvan dıskılarının kuruyarak,
üzeri çiğnendikçe havaya toz olarak karısıp, tekrar
nefesle ciğerlerimize girdiğini,unutmadan çevresel
temizliğe gereken özeni gösterip en azından gelecek
kusaklarımız için, birbirimize saygıyı unutmadan, fi ldisi
kuleler yerine yesil, temiz, yaratıldığı ilk gün gibi güzel bir
dünyayı gelecek nesillere bırakmak ümidiyle….

FOTO GALERİ