Ankara Şehir Gazetesi

Kızıl derili ressam

Kızıl derili ressam
02 Haziran 2021 - 14:20

Bu günkü Sanat Çınarı köşemizde Ankara’mızın Sanat
Camiamızın sevilen sayılan Türkiye’nin tek kızıl derili ressamı
Kürşad Yılmaz hocamızdan bahsedeceğiz. Kendisi duruşu,
sanatı ve kişiliği ile örnek bir sanatçıdır. İnsanlara, hayvanlara,
doğaya büyük saygı duyan yüce gönüllü bir insan.
Her yönüyle saygı duyduğum hocam, herşeyden önemlisi
de örnek bir insan. Kursart Sanat Galerisi Sahibi kendisi.
Sanat Camiamızda birçok muhteşem sergilere imza atmış,
kıymetli sanatçıları konuk etmiştir. Atölyesinde aynı zamanda
resim dersleri vermektedir. Sanata olan sevgisi ve saygısını
öğrencilerine de aşılamaktadır.
Kürşad Yılmaz hocam özellikle kızılderili ve muhteşem
at resimlerine imza atmış, sanatseverlerin büyük beğenisini
kazanmıştır.
Kürşad hocam kızılderili barışçı felsefesine gönül verdiği
ve sanatına yansıttığı inancına fi ziken de benzemekte.
Görenler pozitif enerjisini ve takılarını uzun saçlarını ve değişik
formlardaki şapkalarına da hayrandır. Bence sanata verdiği
değeri ve sevgiyi yaşamaktadır. İşte Sanat böyle güzelliktedir.
Kapıldın mı içine çeker seni. Mutlu eder.
Sanatçı insanlar mutlu insanlardır. İçinde yaşadığı duyguları,
heyecanları sanatına yansıtır. Oluşan eserler suskun
bir şiir gibidir. Her tablo yanmayınca kırılmayınca torununuzun
torununa miras kalır.
Sanatçılar bir ükeyi renkleriyle aydınlatan insanlardır. O
ülkenin değerleridir.
Ressam Kürşad Yılmaz hocamın yaşadığı
sanat hayatına bakarsak özgeçmişi
bizim kendisini daha iyi tanımamızı
sağlayacak.
Kendisi en güzel dileklerini ve selamlarını
gönderdi sanat sevdalılarına ve Ankara
Şehir Gazetemize.
Ben de Kürşad hocama çok teşekkür
ederim. Bu günkü Sanat Çınarı köşemize
onur verdi. Sağ olsun. Renkleri daima
parlasın.
Teşekkür ederim.
Saygılarımla….
***
Doğum Tarihi : 1960
Doğum Yeri : Kars / Sarıkamış
Mezun Olduğu Okul : Gazi Üniversitesi/
Ankara
1978 yılından itibaren sürdürdüğüm
resim çalışmalarını, yağlıboya üzerinde
yoğunlaştırdım, uzun süre klasik tarzda
ve daha sonraki çalışmalarımda soyut
ve sürrealist kavramlara ve son yıllardaki
çalışmalarımda ise yaşamımın büyük
bir bölümünü, felsefeleri ve yaşamlarını
incelediğim Kızılderili (Native American
Indian) temalarına yer verdim. Kızılderili
resimlerim, kişisel araştırmalarım ve
gözlemlerim ile birleştirilen yıllarca çalışmanın
bir sonucudur. Kızılderili tarihini, geleneklerini, ritüellerini
çeşitli kaynaklardan araştırıyor ve resimlerimi buna
göre yapıyorum. Konularımda, Yerli Amerikan halkının (Native
American İndians) bazen otantik bazen ise günümüz
yaşayan Kızılderililerin simgeleşmiş kavramlarını, desenlerini,
kutsal hayvanlarını, portrelerini, yaşamlarında yer alan
kıyafetlerini, takılarını, motifl erini, onlarla bütünleşen tüylerini,
erkeklerin uzun saçlarını v.s işliyorum. Kaçınılmaz olan ,
Amerika’nın keşfi nden sonra soykırıma uğrayan nadide ırkın
kültürlerine, yaşayış tarzlarına ve doğaya bakışlarındaki
insani duygularına, onurlu duruşlarına ve vatanları için yaptıkları
mücadelelere saygı duymam, onların geleneksel kültürlerini
ve yaşamlarında önem verdiği hususlarını, tablolarım
yoluyla yaşatmak bana akdedilen bir misyonmuş gibi
hissetmeme neden olmuştur. Yaşam tarzımız ne kadar farkında
olmasak da geçmişten biçimlenmiş Şamanizm den
doğan izler ile biçimlenmiştir. Aynı Kızılderililer de olduğu
gibi. Ortak kültürümüzün Şamanizm olması, benzerliğimizin
nedenlerinden biridir ve bu da toplum olarak onlara neden
sempati ve sıcak baktığımızı gösterir. Belirli bir kültürün
resmedilmesinde doğru resmedilmesinin önemin farkında
olmam, Amerikan yerli kültürü nün özgün olmasını sağlamak
için resimlerimin özenle yapılmasını gerekli
kılmaktadır. Resimlerim dönem dönem
hikayemsi, grafi ksel, sürrealist, soyut, realist
ve pointillism anlatımlardan oluşmuştur.
Resimlerde görmek istediğim ve özen
gösterdiğim ruhtur, yani asıl olan esere verilen
ve yaşatılan ruhtur. Çeşitli fi rma ve özel
kuruluşlar için yapmış olduğum grafi k tasarımlarım
ve fi rma logo’larım da mevcuttur.
Sahibi olduğum Kursart Sanat Galerisi
&Atölyesi’nde her dönem, ülkenin çeşitli
şehirlerinde yaşamını sürdüren sanatçılara
galerimde sergi açıp Ankaralı sanatseverlerle
buluşturuyorum, yetişkinlere ve çocuklara
yönelik hobisel kurs vermemin yanı
sıra, Güzel Sanatlar Lisesi ve Fakültelerine
öğrenci de yetiştirmekteyim. Ayrıca “Tüm
Sanat Galerileri Derneği”nin Başkanlık görevini
de iki dönem yürüttükten sonra 2016
yılının haziran ayında kendi isteğimle bıraktım.
Yurtiçinde ve Yurtdışında Belediye, Üniversite
ve Kurumların çeşitli belde ve şehirlerde
düzenlediği sanat çalıştaylarına ve
sempozyumlarına katıldım, birçok etkinlik
ve sergi kataloglarında da yer aldım. Uluslararası
Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) ve
Birleşmiş Ressamlar Heykeltıraşlar Derneği
(BRHD) üyesiyim, yurtiçi ve yurtdışında
çok sayıda karma sergilere katıldım, bugüne
kadar 13 kişisel sergi açtım ve yurtiçi ve yurtdışı koleksiyonlarda
eserlerim bulunmaktadır. 2006 yılında Ankara
Dikmen’de kurduğum “Kursart Sanat Galerisi & Atölyesi”
nde sanat yaşamımı sürdürmekteyim.
Günümüz Pandemi Sürecinde Sanat;
Yaşadığımız pandemi sürecinde; görünümde “ Dünya
da herşey eskisi gibi olmayacak” köklü bir değişim olacak
düşüncesi ağır basıyor. Pandemi öncesi Türkiye’ de yaşanan
siyasi etkinin getirdiği olumsuzluklar ve ekonomik durumun
yarattığı olumsuzluklara ilave olarak bu krizin de getireceği
yeni ağır ekonomik sorunlar, sergi mekânlarının
azalmasına neden olacak, eserlerin satınalma gücünü azaltacak
ve bu durum da sanatçıyı direk olarak büyük bir şekilde
etkiliyecektir. Benim sanat anlayışımda; sanatçının hem
yaşamsal hem de sanatsal sorunlara yeni çözümler bulması,
yeni düşünce ve yeni görsel
ifade biçimleri üretmesi üzerine
kurulmasından geçecektir, belki
bu durum sanatçıya büyük yükler
yükleyecektir. Sanatçılar da
doğal olarak bu değişimin öncüsü
olmak durumundadırlar.
Sosyal medya, yıllardır çok
popüler olmasından kaynaklanan,
alternatif bir platform olarak
günümüze yerleşmiştir. Gerek
sanatçı profi linin tanınması,
gerekse yapılan işlerin tanıtılması yönünde büyük faydalar
sağladı. Tabiki sanat galerileri için de büyük bir avantaj sağladı,
sergi açılış haberlerinin duyurulmasını, posta davetiyelerinden
daha fazla kişiye ulaşma yönünde imkan yarattı.
Alıcı-satıcıyı da biraraya getirmesi yönünden olumlu olmuştur.
Bu platform bizde sadece “iyi sanat nedir” hususunda
karışıklıklar yarattı. Bu konuyu ayrıca ele almak gerekiyor.
Sanat Galerileri, Sanat Dernekleri ve Sanat Vakıfl arı ile
Devletin sanatsal mekanizmaları kriz anlarında en hızlı geçişi
sağlayan ve bu konuda öncülük etmesi gerekenler olması
gerekirken fakat ne yazık ki krizlere hazırlıklı olmadıklarını,
kendi yapıları ve takvimlerinin ötesinde, yaratıcı bir
refl eks göstermeye yeterli olmadığını gösterdi.
Çoğu müzenin kendi başına yapamayacaklarını, online
dünyayı kontrol eden mega şirketlerden biri olan Google
zaten uzun zamandır “Google Arts & Culture” projesi adı altında
2000’den fazla müzeyi sanal gezilebilecek bir şekilde
en son teknolojileri kullanarak bir platform oluşturdu. Bu kriz
döneminde sanat adına olumlu bir kazanımdır.
Bu da bize şunu gösteriyor ki, bu eksende kısıtlı imkanları
nasıl avantaja çeviririz ve içinde bulunduğumuz ve bizleri
evlere hapseden, birbirimizden uzak durmamızı gerektiren
bu yeni radikal durumda, sanatı online ile eşzamanlı
olarak nasıl yeniden ilişkilendirebiliriz ve acilen nasıl hayata
geçiririzi gündeme taşımamızı getirdi.
Pandemiyle beraber eğer dünya değişecekse, sanatın
da değişecek olması çok doğaldır. Sanal ortama kayma
kesinlikle olacaktır ancak bu demek değil ki tüm etkinlikler
tamamen sanal olacaktır. Sanat bir görsellikse bu mutlaka
halkla içiçe olmak zorundadır. Eserin bir iletişim aracı ya da
bir ara yüz gerektirmeden bir araya gelmesi elbette ki sanatın
vazgeçilmezidir. Yirminci yüzyıl başlarında gelişen ve
değişen dünyada sanatçılar, gelişen sanayi ve makinelerin,
teknolojinin, modern mimarinin ilerlemesiyle biz de bu çağı
yakalayan işler yapacağız dedikleri gibi, dünyayı kökten etkileyen
pandemi sürecinin ardından da bilim adamlarına ve
sanatçılara daha çok ihtiyaç olacağı ortadadır.
Kürşad Yılmaz
Ressam/Galerist

FOTO GALERİ