Ankara Şehir Gazetesi

ORTA OKULU BİTİREN ÇOCUĞUMU NASIL LİSEYE KAYIT ETTİRECEĞİM

ORTA OKULU BİTİREN ÇOCUĞUMU NASIL LİSEYE KAYIT ETTİRECEĞİM
02 Haziran 2021 - 13:34

Ebeveynlerin, bu yıl yeni liselere geçiş
sistemiyle ilgili haklı endişeleri oluyor.
Bu yıla kadar TEOG sınavıyla her öğrenci sınava
girmek mecburiyetinde kalarak liselere
yerleştiriliyordu, ancak Milli Eğitim Bakanlığı
ülkemizdeki eğitimi; daha verimli, daha
eşit şartlarda ve hızla globalleşen dünyada
bilgilerin süratle yayılması ve yoğrulması,
yorumlanması ve hayatta yaşanır hale gelmesinden
dolayı güncelleyerek bence dev
bir adım attı.
Zahiren karmaşık hatta mağduriyetlerin
yaşanacağı bir sistem gibi görünen bu yeni
liselere geçiş sistemi uzun vadede ülkemiz
için çok müsbet neticeler getireceğini umuyoruz
ki hummalı bir şekilde devlet ricalinin
bu konuda çalışması İstikbale umutla bakmamıza
vesile oluyor. Hani biz bazen halk
olarak hemen eğitimimizi eleştiririz; bir türlü
ülkenin eğitimi oturmadı, okumuş ama kuru
ezber, yol sıra gitmiş çay sıra gelmiş okuldan
bir şey alamamış, yada liseye kaydederken
bazı liselerin yanında adres aramalar,
bir kısım liselerin yoğun bir kısmının da
öğrencisi az gibi birçok eleştirilerimiz sanki
artık cevap buluyor.
Gelelim yeni sınavla yerleştirme sistemine;
Türkiye deki 8. Sınıf öğrencilerinin ancak
% 10 u sınavla belirli okullara yani Fen
liseleri, sosyal bilimler lisesi, proje okulları
gibi okullara yerleşecekler, geri kalan kısmı;
sınava girmiş ama yüksek puan alamamış,
yada sınava girmemiş öğrenciler adrese
dayalı evine en yakın beş Anadolu, meslek
lisesini tercih edecek, çeşitli kriterlere göre
yerleşecekler. Bakanlık bu konuda hangi
mahallede kaç öğrenci, kaç okul , her okulda
kaç sınıf ,kaç öğretmen var buna göre
planlayarak adaya tercih sunacak, yani endişeye
mahal yok.
Yeni yapılacak sınav ise; sözel ve sayısal
olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Sözel
bölümde 50 soru(20 Türkçe, 10 İnkılap
Tarihi ve Atatürkçülük, 10 Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi, 10 Yabancı Dil) bulunmaktadır ve
adaylara 75 dakika verilecektir. Sayısal bölüm
40 soru (20 Matematik, 20 Fen Bilimleri)
ve 60 dakika olarak her bir soruya ortalama
bir buçuk dakika düşücek bir şeklinde
uygulanacaktır.
MEB’in açıklamış olduğu örnek soruları
incelediğimizde 8. sınıfa gelmiş bir öğrencinin
temel dil becerilerini, özellikle okumaanlama
düzeyini ölçen sorulardan oluşmaktadır.
Bu sorularda PISA mantığında olan
sorulara yer verilmiştir. Metne bağlı sorularda
ise ortak metin üzerinde hem okuma- anlama
hem de dil bilgisini ölçen sorular bulunmaktadır.
Soruların hazırlanışında tamamen 8. Sınıf
müfredatına bağlı kalınmış, 5.,6. ve 7. Sınıf
müfredatlarından alıntılar gerçekleştirilmemiştir.
Örnek soruların tamamına yakınının matematik
okuryazarlığını ölçmeyi hedefl ediği
görülmektedir. Bu da seçiciliği yüksek bir
sınavın öğrencilerimizi beklediğini göstermektedir.
Bunun yanı sıra, sorular ilk bakışta çoktan
seçmeli soru kalıbında görünse de, hiçbir
soruda şıkların öğrenciyi cevaba götürmesi
söz konusu değildir. Bu özelliği ile de
PİSA sınavları ile benzerliği dikkat çekmektedir.(
Bu arada PİSA nın Açılımı “Uluslararası
Öğrenci Değerlendirme Programı” dır, Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
tarafından üçer yıllık dönemler hâlinde, 15
yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları
bilgi ve becerileri değerlendiren bir
araştırmadır).Aynı zamanda MEB’in sınırladığı
kazanımlara uygun olup temel bilgileri
içermektedir. Geçtiğimiz yıllarda da karşımıza
çıkan deneysel düzeneklerin sorgulandığı,
grafi k, tablo ve görsellerle ilişkili soruların
ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Deneysel verilerin
değerlendirildiği bilgiyi yorumlama ve
muhakeme gücünü ölçen zorlayıcı soruların
geleceği anlaşılıyor. Yaparak ve yaşayarak
öğrenen, sayısal düşünme becerisi güçlü
öğrencilere bu sınavın avantaj sağlayacağına
inanıyorum.
Kendi mahallindeki okulda çeşitli nedenlerle
okutmak istemeyen velilerimiz özel
okullara yöneleceklerdir. Biz hamiyet okulları
olarak hem Erkek Fen lisemiz, hem Erkek
Anadolu lisemizde özgün bir eğitim vermekteyiz.
Talebin yoğun olmasından dolayı
velilerimizin sınırlı kontenjanımız dolmadan
erken kayıtla avantajlarıyla mart, nisan aylarında
kayıt yapmalarını önemle tavsiye eder,
yeni liselere geçiş sisteminin Ülkemize hayırlara
vesile olmasını temenni ediyoruz.

FOTO GALERİ