REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ankara Şehir Gazetesi

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ OLMAK / OLABİLMEK…

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ OLMAK / OLABİLMEK…
02 Haziran 2021 - 12:53
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Zihinsel yetersizliği olan çocuklarla çalışmak, manevi
hazzın en üst seviyesidir. Şöyle ki; her çocuk doğduğu zaman
tüm refl eksleri ile dünyaya gelir.
Zaman içerisinde aileden ve çevreden edindikleri deneyimlerle,
bu refl ekslerini uygun yer ve zamanda kullanmayı
öğrenirler.
Fakat; zihinsel yetersizliği olan çocukların şansı maalesef
yok denecek kadar azdır.
Çünkü; onlar en basit bir eylemi gerçekleştirmek için
bile yardıma ihtiyaç duyarlar. İşte maneviyatta burada başlar.
Zihinsel yetersizliği olan bir çocuğa göz olmak, kulak olmak,
dil olmak, el olmak ve ayak olmak gerekir.
Bunları olabilmek için de; sabır, merhamet, vicdan ve
en önemlisi de sevgi gereklidir.
Sabır gerekli: çünkü, emek ister, zaman ister zihinsel
yetersizliği olan bir bireyle uğraşmak.
Bir hareketi, bir sözü, bir davranışı günlerce, haftalarca,
aylarca hatta yıllarca söylemeniz, yapmanız gerekir.
Ama; maneviyatınız güçlü ise, bunun Yaradanın size
gönderdiği bir emanet olarak düşünürsünüz.
O duygu size sabırlı olmayı öğretir. Sabrınız sayesinde
günler, haftalar, aylar ve yıllar su gibi akar gider.
Sabır; size öğretmeyi öğretmiştir artık.
‘’Geç yetişen ağaçlar en iyi yemiş verenlerdir.’’(Moliere)’in
sözün de olduğu gibi;
Sabırla yapılan her iş bize güzelliklerle dönecektir. Çünkü,
ilmek ilmek işleyerek yapar insan sevdiği işleri.
Sevdiğiniz iş eğer, insan yetiştirmek ise, hele hele bu
zihinsel yetersizliği olan bir bireyse sabır sınırsız güçtür sizin
için.
Bu sınırsız güce ulaşabilmek, fırsat yakalamak ya da
sorun çözmek için hedef belirlemek gerekir.
Hedef Belirleme Aşamasında; kendini tanıma, karar
verme, sorumluluk alma ve eylem planı oluşturma çok
önemlidir.
Kendini Tanıma; Ünlü Alman düşünürü Goethe’ye göre;
bir insanın ulaşabileceği en yüksek düzey, kendi inanç ve
düşüncelerinin farkına varmak, kendini tanımaktır.
Kendini tanıyan insan bulunduğu her ortamı iyileştirmeye
çalışır. İnsanlara kızmak yerine onlara yardım eder.
Kendini tanıyarak ışığa ulaşan insan, diğer insanların
da bu aydınlığa ulaşması için onlara yardım eder.
Karar Verme; Kendini değiştirmenin en önemli adımı
karar vermektir.
Karar vermek bir karara bağlanmakla olur.
Kendimizi değiştirmek sözde kolaydır ama emek ve kararlılık
gerektirir.
Aldığımız kararlar, bizi ya istediğimiz hedefe ulaştırır ya
da hedefi mizden uzaklaştırır.
Her insan karar verme yeteneğine sahiptir. Onun için
en doğru kararı alıp, sabırla hedefi mize ulaşmak için eyleme
geçebiliriz.
Sorumluluk Alma ; Sorumluluk, kişinin kendine ve başkalarına
karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini
zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur. Sorumluluk
almak kişiye güç kazandırır. Ancak beraberinde planlama,
uygulama, kontrol etme ve önlem alma gibi yerine getirilmesi
gereken basamakları vardır.
Bu basamakları tek tek , planla, uygula, kontrol et ve
önlem al şeklinde yerine getirdiğimizde, hedefi mize giden
yolda hiçbir şey bizi engelleyemez. Çünkü; Sorumluluk
alma yolunda kontrol bizim elimizdedir artık!
Eylem Planı Oluşturma; plan oluşturulurken, duygularımızın
kontrolü, durum değerlendirmesi ve sonuçları belirlemek
gerekir.
Bu aşamaları dikkatli bir şekilde ve yapacağımız işe
göre belirlediğimizde bize düşen artık eyleme geçmektir.
Merhamet gerekli; çünkü, merhamet, karşı tarafın kimlik
ve kişiliğini gözetmeden herkese eşit dağıttığımız bir acıma
duygusudur.
Merhamet tüm insanlar ve tüm canlılar için dünyayı güvenli
bir yer kılma duyarlılığına sahip olmadır.
Varlıklarının devamı için güç ve destek vererek, güvenli
bir ortamda büyüyüp gelişmelerine yardım etme arzusu
duymadır.
‘’Merhamet, insanlık madeninin en kıymetli
cevheridir.’’(Mark TWAIN)’in sözünde olduğu gibi; bizde yaratılmışların
en güzelini, en kıymetli cevherimizle(merhamet)
eğiterek sosyal hayatın içinde yer almalarını sağlayabiliriz.
Bunu sağlamaya çalışırken empati becerimizi de geliştirmeliyiz.
Empati; kişinin kendini karşısındaki insanın yerine koyarak
onun duygularını ve düşüncelerini doğru anlama durumudur.
Zihinsel yetersizliği olan bir öğrenciyle çalışırken empati
kurmak çok önemlidir.
Çünkü; empati kurmak bizi öğrencimize yaklaştırır. Biz
onu kendi çocuğumuz, kardeşimiz ya da bir yakınımız gibi
görürsek ve bunu hissettirirsek kısa sürede sonuca ulaşırız.
Merhamet ve empatiyle yaklaştığımızda ulaşamayacağımız
hiçbir insan yoktur. Yeter ki izlediğimiz yol doğru olsun.
Vicdan Gerekli: Çünkü; Zihinsel Yetersizliği olan çocuklarımızla
çalışırken, bize en çok lazım olan da vicdandır. Burada
maneviyat daha çok önem kazanır.
Zira; Yaradanın eksik olarak karşımıza çıkardığı bir bireyi
biz vicdanımızla tamamlamaya çalışmalıyız.
Vicdan: kişinin kendi niyeti veya davranışları hakkında
kendi ahlaki değerlerini temel alarak yaptıklarını veya yapacaklarını
ölçüp biçtiği bir kişilik özelliğidir.
Vicdan, ruhun insanlık aşamasında ortaya çıkan, ruhun
gelişimi oranında derece derece gelişen bir yeteneğidir.
Vicdan, akıl ve beş duyu…Hepsi insana bir şeyler kazandırır,
ayrı ayrı kapılar açarlar.
Ama, Üstünlük daima vicdandadır; onu akıl takip eder,
beş duyu ise en sonda gelir.
Bu tanımlardan da anlaşıldığı üzere, zihinsel yetersizliği
olan bireylerle çalışırken, insani ve ahlaki duygularımızın birebir
örtüşmesi ile başarıya ulaşabiliriz ancak.
‘’Vicdan Allah’ın tatlı fısıltısıdır.’’(Edward YOUNG)’un
sözünde olduğu gibi; zihinsel yetersizliği olan çocuklarımıza,
Allah’ın tatlı fısıltısıyla yardım etmeliyiz ve yetersizliklerini
en aza indirmeye çaba göstermeliyiz.
Yeteneklerini ortaya çıkartmak ve yetenekleri doğrultusunda
onlara rehberlik etmekte vicdani bir görevdir bizim
için.
Sabır dedik, merhamet dedik, vicdan dedik; ve en
önemli kavrama yani, sevgiye geldik.
Sevgi Gerekli; çünkü, sevgi inanmaktır, güvenmektir, istemektir,
yaşamaktır, paylaşmaktır,samimiyettir ve
gönüllerde yürüyebilmektir.
Sevgiyle yapılan hiçbir iş insana yük olmaz. İnanırsınız,
güvenirsiniz, istersiniz ,yaşar ,paylaşır ve samimiyetle tüm
gönüllere girersiniz.
Zihinsel yetersizliği olan çocuklarımızla çalışırken de,
sevgi birinci sırada olmalı.
Çünkü, sevmeden zihinsel yetersizliği olan bir çocuğa
asla ulaşamazsınız.
Onların anladığı ilk dil sevgidir.
Sevgiyle yaklaşarak, öğrenmeleri gereken her şeyi rahatlıkla
öğretirsiniz.
Sevginizi hissettirerek onları kontrol altına almanız daha
kolay olur.
Sevgiyle yaklaştığınız her çocukla daha kolay göz kontağı
kurar, daha kolay dikkat toplar, daha kolay eğitim verirsiniz.
Sevgi kuramının kurucusu Psikanalist Erich FROMM,
sevgiyi, insanlığın sorunlarına bir yanıt olarak, kişideki aktif
ve yaratıcı gücün kaynağı bir enerji olarak ve bu söz konusu
yaratıcılıkla sevmeyi de bir sanat olarak tanımlar.
Bir sanat olması bakımından da uygulamada olgunluk
gerektirir.
Sevgiyle yapacağınız çalışmalar bizi, sabırlı, merhametli
ve vicdanlı da yapacaktır.
‘’Kendine karşı sevgi, başkalarını sevebilme yetisine
sahip olanlarda görülür.’’(Erich FROMM)’un sözünde olduğu
gibi, başkalarını sevebilme yetisine sahip olursak, kendimizi
de severiz.
Kendisini sevebilen kişiler, insanlara karşı daha saygılı,
daha duyarlı ve hoşgörülü olurlar. Bu da onları her zaman
aranılan insanlar olarak çıkarır karşımıza.
Ayrıca; sevgiyle yapılan her iş motivasyonumuzun da
yüksek olmasını sağlar.
Zihinsel yetersizliği olan çocuklarımızla çalışırken motivasyonunuzun
yüksek olması da çok önemlidir. Çünkü; onlarla
bir çalışmayı defalarca yapmak zorundasınız.
Bunu da ancak, yüksek motivasyonla gerçekleştirebilirsiniz.
SEVGİ, SAYGI ve HÜRMETLE..

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
FOTO GALERİ

Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz ve Kaynak Gösterilmeden Bilgiler Kopyalanamaz. @Ankara Şehir Gazetesi

hack forumwarezwebmaster forumuhack haberhack forumhack forum