Ankara Şehir Gazetesi

SEVEREK ÇALIŞMAK

SEVEREK ÇALIŞMAK
02 Haziran 2021 - 12:46

Her çalışan, başarılı olmak için işini sevmesi
gerektiğini bilir ve sevdiği bir işte çalışmak
için çaba harcar…
Kişi iş ararken sevdiği işleri ve bu tür işlerin
bulunduğunu düşündüğü işletmeleri tercih
eder. Eğer sevmediği bir işte çalışmak
zorunda kalırsa bunu geçici bir süre için yaptığını
düşünür. Kendini işine adamaz ve kendince
sevdiği bir işi buluncaya kadar arayışlarını
sürdürür…
Çoğu insan, sık sık iş değiştirmesini, çalıştığı
hemen her işte mutsuz olmasından
dolayı istenen performansını bir türlü gösterememesini
sevmediği işlerde çalışmak zorunda
kalmasıyla açıklamaktadır…
Bir insanın performansı şüphesiz o işle
ilgili bilgi ve beceri sahibi olmasına yani ne
yapacağını bilmesine, uygulayabilmesine
ve yapabilmesine bağlıdır. Ancak bunlardan
daha önemlisi, kişinin performansı işiyle
ilgili olumlu tutum içinde olmasına, heves
ve heyecan duymasına, kısaca işini sevmesine
bağlı bulunmaktadır. İşini sevmeyen bir
insan bildiğini ve yapabildiğini işine yansıtamayacak
ve sonuçta başarılı olamayacaktır.
İşini sevme konusunda ilginç olan bir durum
çoğu insanın işini sevmenin gerçekte ne anlama
geldiğini bilmediğidir. İşini sevmeyi, işten
hoşlanmak, işyerinde iyi vakit geçirmek,
keyif almak ve huzurlu olmak olarak düşünen
çok kişi bulunmaktadır.
Bazıları, belki birilerine hoş görünmek,
işe alınmak ya da yükseltilmek için işlerini
çok sevdiklerini söylerler. Bunu bazen o kadar
çok söylerler ki sonuçta kendileri de inanırlar.
Bazıları da işlerini başkaları sevdiği ve
kendisine de sevmesi gerektiğini söyledikleri
için severler. Bu kişiler adeta başkalarının
sevgisini ödünç alırlar. Başkalarının ilgisini ve
sevgisini kazanmak ya da onların desteğini
almak için işlerini çok sevdiklerini söylerler
ya da sever gibi yaparlar.
Sevmek insanın istemesi, karar vermesi
ve kararlılık göstermesiyle geliştirilebilen bir
duygudur. Bu duygu, başkasının istemesi ve
karar vermesiyle ortaya çıkıyorsa son derece
yüzeysel ve yapmacık bir sevgi olarak kalacaktır…
İşini gerçekten sevmek cesaret göstermeyi
ve gerektiğinde mücadele etmeyi gerektirir.
Zora gelemeyen, sıkıntıya girmek istemeyen,
işi için zaman ve enerji harcamayı
göze alamayan, risklere ve belirsizliklere katlanamayan
ve gerektiğinde özveride bulunmayan
insanlar sevdiklerini söyledikleri işleri
gerçekte sevmemektedirler.İşini gerçekten
sevenler onun için hobilerine, ailelerine ve
çocuklarına ayırmaları gereken zamandan
da vazgeçebilirler. Sağlıklarını bile bazen
ikinci planda tutabilirler. Kişisel zevklerini ve
gururlarını işlerinden daha önde görmezler.
İşlerini; fi ziksel, zihinsel ve duygusal bütünlük
içinde severler. İşlerini yaparken fi ziksel
olarak daha canlı, zihinsel olarak daha berrak
ve kıvrak ve duygusal olarak da daha
doygun olurlar. İşlerinde bedensel yorgunluk,
zihinsel durgunluk ya da duygusal bunalım
yaşamazlar.
İşleri yaşam amaçlarını gerçekleştirmek
için bir araç olarak gören ve bu amaçlara
ulaştıracak her ortamı ve olanağı değerli gören
insanlar çoğu kez işlerinde kısa dönemli
kazançların hesabını yapmazlar. Bir hesap,
bir çıkar uğruna sevmek sevgiden çok bir ticari
işlemdir, bir alışveriştir. Çalışma hayatında
işlerini çok sevdiklerini söyleyen kişilerin
çoğu gerçekte işi değil, parasal getirisini
önemsemektedirler. Bu kişiler hesaplarına
gelmediğinde işlerini çok kolay terk etmektedirler.
İşini sevmek, işkolik olma anlamına gelmez.
İşini ne için yaptığını, yaşamına ne tür
değerler kattığını, işini yaparak başkalarına
ne tür faydalar yarattığını bilen insanlar bunu
sağlıklı ve sürekli bir şekilde yapabilmek için
işkolik olmamaları gerektiğini bilirler.
İşkolikler, işlerini çok sevdikleri için değil
doğru ve akıllı çalışmanın nasıl olması gerektiğini
bilmedikleri için bu şekilde çalışırlar.
İşini seven insanlar, kendilerini anlayan,
yardımcı olan ve kendi işlerini de severek yapan
diğer insanları da severler. Böyle bir ortamdaki
sevgi, iş yaşamına anlam kazandıran,
onu zenginleştiren, çalışmayı değerli ve
anlamlı bir uğraşa dönüştüren ortak bir duyguya
dönüşür. Ve bu ortak duygu, o işyerindeki
iş tatminini, motivasyonu ve performansı
bir başka yaklaşımla ya da yöntemle
sağlanabilecek düzeyden çok daha fazla
yükseltir.

FOTO GALERİ