Ankara Şehir Gazetesi

YANMAYANIN AYDINLIĞI OLMAZ!

YANMAYANIN AYDINLIĞI OLMAZ!
02 Haziran 2021 - 12:39

Yanmak için bilmek gerek.
Bilmek için okumak, okuduğunu düşünmek,
düşündüğünü uygulayabilmek gerek.
Bunları yapabilmek için de, feraset sahibi
olmak gerek.
Feraset; sezginin ötesinde, zihin uyanıklığı
ve bir şeyi çabucak anlama kabiliyetidir.
Feraset iki türlüdür.
Birincisi; doğuştan gelen bir sezgi ile kişilerin
ruhsal, zihinsel halini ve yeteneklerini
duruşundan, tavrından anlamaktır.
İkincisi ise sonradan kazanılan, çeşitli
huy ve mizaçları bilmek sonucunda ortaya
çıkandır.
Feraset sahibi kişiler; ileri görüşlü, sezgileriyle
bilgilerini birleştiren ve bu birleşimi bir
potada eritip, değerlendirebilenlerdir.
Ferasetli kişiler, öncelikle iyi bir dinleyici
ve gözlemcidirler.
Herkesi dinler, gözlemler, kendi içinde
değerlendirirler.
Olaylara yaklaşımları da farklıdır.
Bakış açıları geniş, detaylara önem veren,
sezgileri doğrutusunda hareket eden
ve en doğru kararı, cüz-i iradeleriyle alanlardır.
Allah’ın kendilerine bahşettiği bu lütfun
farkında olan, şükredenlerdir.
Bu yeteneklerini de, iyiliğe, doğruluğa,
güzelliklere yansıtanlardır.
Her yaptıkları işi Hakk’a inanarak, doğrulukla
ve hakkaniyetle yapanlardır.
Feraset sahibi kişiler; mum misali yanıp,
etrafl arını aydınlatanlardır.
“Mümin’in ferasetinden sakınınız. Çünkü
o, Allah’ın nuruyla bakar.” buyurulmuştur.
Rabbim cümlemizi feraset sahibi kişilerle
dost eylesin inşallah.
SEVGİ, SAYGI ve HÜRMETLE…

FOTO GALERİ