Ankara Şehir Gazetesi

YAŞAMAK

YAŞAMAK
02 Haziran 2021 - 12:12

Yaşamak; Kulağınıza ezan okunması ile namazınızın
kılınması arasında geçen süredir.
Yaşamak; İnsanı olgunlaştıran yaşı değil, yaşadıklarıdır
Yaşadıklarımızda henüz öğrenmediklerimizin
toplamıdır.
Geride kalan yaşantımıza şöyle bir göz attığımızda
iyi ve kötü zamanın nasıl geçtiğini hatırlayıp
hüzünleniriz ya, işte kısa olan bir ömürde
önemli olan unutulmayacak anılara sahip olmak.
Bu dünyada gelip geçiciyiz önemli olan yaşantımızda
güzel anılar içinde, hayatımızı sevdiğimiz
insanlarla geçiremeyeceksek niye yaşıyoruz.
Geçip giden her an bir anı ve mutlu anılar
biriktirerek yaşamaktan daha önemlisi ne olabilir.
Her şeyi, herkesi yitirdikten sonra o anlar kalıyor.
Güzel anıların yoksa dünyanın tapusu üzerinde
olsa neye yarar.
Geçip giden koca bir hayatın tek tesellisi geride
kalan hatıralar.
Bazı Fıkralar vardır işin esprisini anlatır.
“İlkokulda ikinci sınıf öğrencileri fotoğraf çekileceklermiş.
Öğretmenleri de onlara çekilecekleri fotoğrafı
anlatıyormuş.
Ve şöyle söze başlamış:
– İleride bu fotoğrafl arı torunlarınıza, çocuklarınıza
göstereceksiniz ve arkadaşlarınızı tanıtacaksınız.
Bu Ali, bu Ayşe…
O sırada sınıfın hazırcevap çocuğu Abdi bağırır:
– Bu da rahmetli öğretmenimiz.
İşin espirisi önemli olan resimlerin bıraktığı
hayatınızı güzelleştiren anıları unutmamak.
Güzel anıların yoksa dünyanın tapusu üzerinde
olsa kaç yazar
Bize verilen ömrü; Bizi Yaşatan, öldürecek
sonrada diriltecek hesap soracak olan Rabbimizin
farkında olmalıyız.
Yaşamak zevk ve menfaatlerimiz içerisinde
değil de, asıl hayat olan ahirete hazır olarak,
Âlemlerin Rabbi Allah’a (cc) kulluğumuzun bilincinde
olmamız, yapılması ve yapılmaması gereken
emir ve yasaklarına itaat ederek, yaşamamızın
gerektiğinin bilinci içinde olmalıyız. Cenabi
Allah Ayeti kerimesin de;“Dünya hayatı, oyun ve
eğlenceden ibarettir. Ahiret hayatı ise asıl hayatın
ta kendisidir. Eğer bilselerdi, geçici olan dünya
hayatını, ebedi olan ahiret hayatına tercih etmezlerdi.”
(Ankebut: 6) buyurmuştur. Bir ayette de:
– “Sakın dünya hayatı, sizi aldatmasın.” (Fatır:
5)
Hz. Peygamber Efendimiz ’in (sas) Hadisinde:
“Dünya ahiretin tarlasıdır” demiştir.
Allah (cc) Her kula ders alacağı kadar ömür
vermiştir.
İnsanoğlunu güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğün
ardından Kuvvet, ardından güçsüzlük ve
ihtiyarlık veren, Rabbim dilediğini yaratan, üstün
kudret sahibidir.” Çünkü insan aczi yete düşebilecek
güçsüz bir durumda kaldığı zaman tek sığınacağı
Yaratanı Yüce Mevla’sının kapısıdır.
İnsan dünyasını huzurlu ve mutlu edebilmesi,
ebedi hayatı kazanmasının tek bir yolu o da
sadece ve sadece kendini yaratana, var edene
ibadet etmek, kulluğunu sadece O’na has kılmaktır.
Müslümanın hayatı Allah’ın emir ve yasakları
doğrultusunda yaşantısını huzura nasıl varması
gereğini bilinci içeresinde Peygamber (sas)
efendimizin Hayat tarzını (yani sünneti Seniyeyi)
yaşayarak, nefsini şeytanın davetine değil
Allah’ın emir ve doğrultusunda, helal rızık ve helal
kazanç peşinde koşar. Pişman olacağı bir işi
işlemez. Her an gözetlendiğini bilir, ona göre yaşar.
Bir gün Hasan-ı Basri hazretlerine 90 yaşlarında
bir ihtiyar gelir, ben tevbe edip doğru yola
girmek doğru, yaşamak istiyorum der, O mübarek
zat da latife yapmak ister, (Beybaba, biraz
geç olmadı mı?) der. İhtiyar, (Neresi geç ki, ölmeden
geldim ya) der. O zaman Hasan-ı Basri hazretleri,
(Doğru söylediniz, ölmeden önce gelen,
zamanında gelmiş olur) der.
Yine Ayetikerimede, Allah vadediyor: “Rabbim
Allah’tır” deyip, sonra da dosdoğru yaşayanlara
korku yoktur. Onlar üzülmeyecektir. Onlar
cennet ehlidir. (Ahkaf: 13 – 14)
Müslümanın hayatının her anında, her safhasında
Allah vardır, farklı insandır. Ölüm kendisini
uyandırmadan uyanmaya çalışır. Hayırlı kimsedir,
her zaman hayır kapısı arar, hayır kapılarını
zorlar, hayır adamıdır, sevap adamıdır. Günlerini
günahsız geçirmeye çalışır, günah işlemekten
korkar. Kısacası Müslümanın yaşantısında tembelliğe,
gafl ete, nemelazıma yer yoktur. Zaman
bunu gerektiriyor, adet böyle, başkaları böyle
yapıyor, el ne der, buda mı günah olurmuş, gibi
yanlış yönlendirmelere kulak asmaz. Peygamber
efendimizin (sas) hayat tarzını seçer. Hak için
yaşanmadan Ahiret kazanılmaz bilinciyle yaşar.
Hayatın değeri, uzun yaşamasından değil, Hak
için kardeşçesine güzel yaşamaktan değer bulur

FOTO GALERİ