Ankara Şehir Gazetesi

ANKARA

ANKARA
03 Haziran 2021 - 7:25

Günün birinde şehrin en yüksek yerinden
Ankara’nın taşına şöyle bir bakmak gelirse
içinizden,buluşma noktanız hiç kuşkusuz Ankara
Kalesi olmalıdır.
Kale, şehrin ilk yerleşiminden başlayarak idari,
askeri, ticari, toplumsal yaşam, inanç sistemleri
( dini mimari, tasavvufi öğeler, farklı din ve
millet unsurları) kültür-sanat ve bir çok sosyal bileşen
olmasının ötesinde çoğunlukla içselleştirebileceğimiz
sofi stike bir yolculuğun hem başlangıç
hem bitiş yeridir.
Ankara Kalesi ,
Tarihsel süreç içinde ( arkeolojik veriler tam
olarak doğrulamamakla birlikte? ) çoğu araştırmacıya
göre Hitit döneminden itibaren askerî –
stratejik bir bölge olarak konumlanmaya başlamıştır.
Hititlerin ardından Galatların bölgeye
egemen olmasıyla adı Galatya olarak anılmıştır.
M.Ö 2.yy’da bölge Romalılar tarafından işgal
edilerek Bizans dönemine kadar uzun bir
süre Roma egemenliğinde kalır. Bölge 1073’te
Selçuklular,1101’de Haçlılar ve 1227’de tekrar
Selçuklular’ın eline geçer. Osmanlı dönemine
kadar bir çok ekleme ve onarım geçiren Kalenin
çehresi Osmanlı İmparatorluğu dönemi ile
birlikte biraz daha değişir.Bedestenler, arastalar,
hanlar, hamamlar, türbeler, camiler inşa edilirken
kale hem onarım görür hem konservasyon işleri
yapılır. Kale,
Cumhuriyetin ilk yıllarına gelindiğinde I . ve
II. Ulusal Mimarlık Dönemini izler.1921 yılında
Atatürk’ün telkinleriyle kurulan Anadolu Medeniyetleri
Müzesi’nin temelini oluşturan Cumhuriyetin
ilk müzesi olan Eti Müzesi Kalenin en yüksek
burcu olan Akkale’ye kurulur.
Şimdilerde Kaleye yolculuğunuzu Ulus Heykelden
başlatırsanız biraz yürüdükten sonra solunuzda
kalan Bentderesi bir garip meczup olur
size . Kaleye doğru dikleşen yokuşta belki bir
Roma Piyadesinin kalkan ışıltısı belki bir Selçuklu
süvarisinin nal sesiyle karışır hafsalar..Kale
burcunun birine yaslanıp Ankara’yı seyre dalarken
Arslanhane Camii şık bir broş gibi altı yüz
yıldır ışıldamaktadır. Roma’nın mermer sütunları,
Bizans’ın akantüs bezemeli mermer sütun başlıkları,
kalenin yüksekçe örülmüş giriş kapılarına
ilişmiş Bizans işi mermerden yapılmış yumurta
frizler, geçmeler ve örgüler görmezden gelinemeyecek
kadar etkileyicidir..
Sessiz bir kalem, sırtını Roma ve Bizans’a
vermiş Selçuklu’yu izlerken : tuğla minareler, kiremit
çatılar, çini mihraplar, ahşap direkli ve ahşap
tavanlı camiler, ahşaba nakşedilmiş kalem işleri,
kündekâri tekniğinde minberler, alçıya işlenmiş
güzelim lotuslar, geometrik süslemeler, karekteristik
Selçuklu Türk İslâm Sanatlarının en güzel ve
özgün örneklerini kalbine ruhuna işler.
Ahi geleneğinden yola çıkılarak yaptırılmış
Arslanhane Camii, Ahi Elvan Camii, Alaaddin Camii
ve garip küçük çeşmeler esnaf dayanışmasının
en iyi örnekleridir.
Velhasıl, şimdilerde
Kalede hayat akıp giderken Okul servisleri o
dar sokaklardan öğrenci taşır okullara. daha iyi
yarınlar için. umut eden anne ve babalar için. evlerin
cam kenarlarında kasımpatılar, yılbaşı çiçekleri
dizili, kalede de yaşam çiçekler için.
Tarihi Ankara evlerinin bir kısmı kafe, lokanta,
iş yeri ve sanat galerisi olmuş.
Yorulursanız ara bir sokakta kale bakkaliyesinden
bir Niğde gazozunu hak etmişsinizdir. Selamsız
bir teyze, huysuz bir dede yok sanki. çocuklar
gülmeyi unutanlardan değiller, içkalede
mutlu onlar..
Ve sessiz kalem konuşur gezinin ve yazının
sonunda :
Kalbim yine Ankara oldu.
Kalbim yine Ankara doldu.
Dışın meltem için fırtına senin
Yakışıklı Ankara’m…

FOTO GALERİ